لیست قیمت ها

جدیدترین لیست قیمت سیم و کابل هادی نور گستر (پارسیم)

لیست قیمت هادی نور گستر اصفهان

ردیف

نام کالا

مشخصات

قیمت هر متر (تومان)

تصویر

۱

سیم افشان ۱/۵×۱ 3,570  

۲

سیم افشان ۲/۵×۱ 5,840

۳

سیم افشان ۰/۵×۱ 1,430

۴

سیم افشان ۰/۷۵×۱ 2,120

۵

سیم افشان ۱×۱ 2,690

۶

سیم افشان ۴×۱ 9,240

۷

سیم افشان ۶×۱ 13,420

۸

سیم افشان ۱۰×۱ 23,500

۹

سیم افشان ۱۶×۱ 38,900

۱۰

سیم افشان ۲۵×۱ 60,700

11

سیم افشان 35×۱ 86,400

12

سیم افشان 50×۱ 121,000

ردیف

نام کالا

مشخصات

قیمت هر متر (تومان)

تصویر

۱

سیم ارت ۱/۵×۱ 3,580  

۲

سیم ارت ۲/۵×۱ 5,870

۳

سیم ارت ۱×۱ 2,700

۴

سیم ارت ۴×۱ 9,260

۵

سیم ارت ۶×۱ 13,520

۶

سیم ارت ۱۰×۱ 24,000

۷

سیم ارت ۱۶×۱ 39,500

۸

سیم ارت ۲۵×۱ 61,000

۹

سیم ارت 35×۱ 86,700

۱۰

سیم ارت 50×۱ 121,200

11

سیم ارت 70×۱ 161,400

12

سیم ارت 95×۱ 222,500

13

سیم ارت 120×۱ 281,500
 

ردیف

نام کالا

مشخصات

قیمت هر متر (تومان)

تصویر

۱

سیم نایلون 0/50×۱ 3,630  

۲

سیم نایلون 0/75×۱ 4,870
 

ردیف

نام کالا

مشخصات

قیمت هر متر (تومان)

تصویر

۱

کابل افشان 0/50×2 4,400  

۲

کابل افشان 0/75×2 5,240

۳

کابل افشان 1×2 6,230

۴

کابل افشان 1/5×2 8,690

۵

کابل افشان 2/5×2 14,140

۶

کابل افشان 4×2 21,690

۷

کابل افشان 6×2 31,400

۸

کابل افشان 10×2 54,000

۹

کابل افشان 0/75×3 7,900

۱۰

کابل افشان 1×3 9,200

11

کابل افشان 1/5×3 12,760

12

کابل افشان 2/5×3 20,400

13

کابل افشان 4×3 31,180

14

کابل افشان 6×3 45,600

15

کابل افشان 10×3 77,700

16

کابل افشان 16×3 126,500

17

کابل افشان 25×3 179,900

18

کابل افشان 35×3 242,500

19

کابل افشان 0/75×4 10,000

20

کابل افشان 1×4 11,990

21

کابل افشان 1/5×4 17,000

22

کابل افشان 2/5×4 26,500

23

کابل افشان 4×4 40,900

24

کابل افشان 6×4 59,400

25

کابل افشان 10×4 101,000

26

کابل افشان 16×4 159,900

27

کابل افشان 0/75×5 14,000

28

کابل افشان 1×5 16,500

29

کابل افشان 1/5×5 22,600

30

کابل افشان 2/5×5 34,300

31

کابل افشان 4×5 53,600

32

کابل افشان 6×5 77,000

33

کابل افشان 10×5 132,000

34

کابل افشان 16×5 203,000

35

کابل افشان 1×6 18,000

36

کابل افشان 1×7 20,200

37

کابل افشان 1/5×7 30,000

38

کابل افشان 25+16×3 214,000

39

کابل افشان 35+16×3 279,000

40

کابل افشان 50+25×3 402,000
 

ردیف

نام کالا

مشخصات

قیمت هر متر (تومان)

تصویر

۱

کابل شیلد‌دار 0/75×2 10,200  

۲

کابل شیلد‌دار 1×2 12,200

۳

کابل شیلد‌دار 1/5×2 15,400

۴

کابل شیلد‌دار 2/5×2 22,800

۵

کابل شیلد‌دار 4×2 31,800

۶

کابل شیلد‌دار 0/75×3 12,800

۷

کابل شیلد‌دار 1×3 15,600

۸

کابل شیلد‌دار 1/5×3 19,600

۹

کابل شیلد‌دار 2/5×3 28,400

۱۰

کابل شیلد‌دار 4×3 43,600

11

کابل شیلد‌دار 0/75×4 16,200

12

کابل شیلد‌دار 1×4 19,700

13

کابل شیلد‌دار 1/5×4 24,200

14

کابل شیلد‌دار 2/5×4 35,000

15

کابل شیلد‌دار 4×4 52,000

16

کابل شیلد‌دار 0/75×5 21,100

17

کابل شیلد‌دار 1×5 22,600

18

کابل شیلد‌دار 1/5×5 28,400
 

ردیف

نام کالا

مشخصات

قیمت هر متر (تومان)

تصویر

۱

کابل آنتن معمولی فیلدار 3C 4,000  

۲

کابل آنتن صادراتی 4/5C 7,490

۳

کابل آنتن آلومینیوم 4/5C 3,120

۴

کابل آنتن Azal CCA 4/5C 3,360

۵

کابل آنتن RG59 4/5C 8,195

۶

کابل آنتن CCA RG59 4/5C 3,952

۷

کابل آنتن CCA RG59 ترکیبی 4/5C 5,824

۸

کابل آنتن CCA RG59 مغزی مس 4/5C 4,630
 

ردیف

نام کالا

مشخصات

قیمت هر متر (تومان)

تصویر

۱

سیم مفتولی ۰/۵×۱ 1,310  

۲

سیم مفتولی ۰/۷۵×۱ 1,780

۳

سیم مفتولی ۱×۱ 2,510
 

ردیف

نام کالا

مشخصات

قیمت هر متر (تومان)

تصویر

۱

تک زوجی ۰/۵ 1,986  

۲

دو زوجی ۰/۵ 3,150

۳

سه زوجی ۰/۵ 4,586

۴

چهار زوجی ۰/۵ 5,930

۵

پنج زوجی ۰/۵ 6,830

۶

شش زوجی ۰/۵ 8,650
 

ردیف

نام کالا

مشخصات

قیمت هر متر (تومان)

تصویر

۱

دو زوجی فویلدار ۰/6 5,130  

۲

چهار زوجی فویلدار ۰/6 9,500

۳

شش زوجی فویلدار ۰/6 13,560

۴

دو زوجی فویلدار CCA ۰/6 2,000

۵

چهار زوجی فویلدار CCA ۰/6 4,128

۶

شش زوجی فویلدار CCA ۰/6 5,990
 

ردیف

نام کالا

مشخصات

قیمت هر متر (تومان)

تصویر

۱

دولا تلفنی ۰/۵ 1,420  

۲

دولا تلفنی ۰/6 1,840
 

تاریخچه شرکت هادی نور گستر ( پارسیم )

شرکت هادی نور در سال ۱۳۷۵ با توجه به نیاز صنعتی کشور، توسط بخش خصوصی تاسیس و با احداث سالنی برابر با ۲۰۰۰ متر مربع در اصفهان برای تولید انواع سیم و کابل افشان فشار ضعیف تا ۱ کیلوولت تأسیس و احداث گردید. در ابتدا تولید این مجموعه منحصر به سیم برق بود که به صورت کارگاهی تولید میشد.

شرکت کابل هادی نور گستر با توجه به اهمیت کنترل کیفیت، پس از تهیه ماشین آلات خود و تجهیز آزمایشگاه کارخانه به بهترین نوع دستگاه های روز دنیا سعی بر برآوردن این امر مهم داشته است.

توسعه

در سال ۱۳۸۵ با احداث ۳۰۰۰ مترمربع تولیدات با تنوع بیشتری ادامه یافت ، و در روند رو به رشد شرکت در سال ۱۳۸۶ با راه اندازی خطوط جدید تولید انواع کابل های مخابراتی و کابل کواکسیال آغاز گردید.

پس از گذشت چندی با هدف توسعه شرکت در سال ۱۳۹۱ کارخانه جابه جا و به مکان فعلی واقع در شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان منتقل گردید و ۵ سالن تولید به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع جهت افزایش سرعت و کیفیت و تنوع تولیدات احداث شد.

در سال ۱۳۹۴ مطابق با اهداف تایین شده در خصوص افزایش حجم تولید این شرکت با افزودن خط تولید کابل به خطوط تولید توانست حجم تولیدات خود را تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش دهد.

هم اکنون ظرفیت تولید این شرکت ۱۰۰۰ تن در ماه است.

در حال حاضر این شرکت شرکتی پویا و فعال می باشد و سیاست گذاری و تعیین خط مشی و اهداف کلان توسط هیئت مدیره شرکت و متعاقب آن پیگیری اهداف و سیاستها توسط مدیر عامل انجام می گردد.

هدف کلی شرکت کابل هادی نور گستر ارائه محصولاتی با زمان تحویل مورد قبول مشتری با کیفیت بالا و نیز قیمت مناسب می باشد.

 

جهت خرید سیم و کابل هادی نور گستر کافی است اینجا کلیک کنید

7 نظر در “جدیدترین لیست قیمت سیم و کابل هادی نور گستر (پارسیم)

 1. مسعود گفت:

  در صورت خرید تعداد بالا منظور چند حلقه میشه که شامل تخفیف میشه و تخفیفش چقدره؟

  1. سید رضا گفت:

   درود
   جهت مشاوره لطفاً با تیم پشتیبانی تماس بگیرید.

 2. علی گفت:

  آیا امکان پایین امدن قیمت هست؟

  1. سید رضا گفت:

   با توجه به وابسته بودن قیمت ها به قیمت مس در صورت کاهش قیمت مس، قیمت های لیست نیز کاهش خواهد یافت.

   در شرایط کلی در صورت خرید تعداد بالا امکان تخفیف زیر قیمت لیست کارخانه نیز میسر است.

   1. مسعود گفت:

    سلام خرید کلی منظور چند حلقه است؟

 3. حجت گفت:

  تشکر بابت بروزرسانی سریع

  1. pex2pex گفت:

   وظیفه ماست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *