لیست قیمت ها

لیست قیمت محصولات فنر خم سرد و گرم لوله برق

فنر خم لوله برق سرد و گرم

ردیف

شرح کالا

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

فنر خم سرد سایز 20 75,000  

2

فنر خم سرد سایز 25 85,000

3

فنر خم سرد سایز 32 95,000

4

فنر خم گرم سایز 20 95,000

5

فنر خم گرم سایز 25 115,000

6

فنر خم گرم سایز 32 135,000

 

دیدگاهتان را بنویسید