لیست قیمت ها

لیست قیمت محصولات فنر خم سرد و گرم لوله برق

فنر خم لوله برق سرد و گرم

ردیف

شرح کالا

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

فنر خم سرد سایز 2075,000  

2

فنر خم سرد سایز 2585,000

3

فنر خم سرد سایز 3295,000

4

فنر خم گرم سایز 2095,000

5

فنر خم گرم سایز 25115,000

6

فنر خم گرم سایز 32135,000

 

دیدگاهتان را بنویسید