لیست قیمت ها

لیست قیمت قاب های هالوژن و چراغ های چوبی نور ایلیا

لیست قیمت قاب های هالوژن و چراغ های چوبی نور ایلیا

ردیف

شرح کالا

کد محصول

رنگ محصول

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

۱

قاب هالوژن چوبی تخت مربع کلاسیک
1214 بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی 55,000   

۲

قاب هالوژن چوبی تخت دایره کلاسیک 1226 بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی 55,000

۳

 قاب هالوژن چوبی تخت دایره حاشیه دار 1228 بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی 55,000

۴

 قاب هالوژن چوبی تخت مربع کوچک 1218 بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی 55,000

5

 قاب هالوژن چوبی تخت دایره کوچک 1242 بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی 55,000

6

 قاب هالوژن چوبی هرمی تیپ 1 ک 1211 بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی 66,000

7

 قاب هالوژن چوبی هرمی تیپ 2 1212 بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی 66,000

8

 قاب هالوژن چوبی مخروطی تیپ 1 1223 بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی 66,000

9

 قاب هالوژن چوبی مخروطی تیپ 2 1224 بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی 66,000

10

 قاب هالوژن چوبی حجم دار 1222 بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی 66,000

11

 قاب هالوژن چوبی دو قلوی هرمی تیپ 1 1263 بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی 128,000

12

 قاب هالوژن چوبی دوقلوی مخروطی 1262 بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی 128,000

13

 قاب هالوژن چوبی مربع تیپ 1 1282 بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی 128,000

14

 قاب هالوژن چوبی دو قلوی مربع تیپ 2 1283 بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی 128,000

15

قاب هالوژن چوبی سه قلوی مخروطی 1270 بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی 188,000
16 قاب هالوژن چوبی پنج قلوی مخروطی 1271 بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی 300,000
17 دیوارکوب چوبی 1802 سفید/قهوه ای 112,000
18 چراغ سقفی 1628 68,000

 

دیدگاهتان را بنویسید