لیست قیمت ها

لیست قیمت قاب های هالوژن و چراغ های چوبی نور ایلیا

لیست قیمت قاب های هالوژن و چراغ های چوبی نور ایلیا

ردیف

شرح کالا

کد محصول

رنگ محصول

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

۱

قاب هالوژن چوبی تخت مربع کلاسیک
1214بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی55,000  

۲

قاب هالوژن چوبی تخت دایره کلاسیک1226بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی55,000

۳

 قاب هالوژن چوبی تخت دایره حاشیه دار1228بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی55,000

۴

 قاب هالوژن چوبی تخت مربع کوچک1218بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی55,000

5

 قاب هالوژن چوبی تخت دایره کوچک1242بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی55,000

6

 قاب هالوژن چوبی هرمی تیپ 1 ک1211بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی66,000

7

 قاب هالوژن چوبی هرمی تیپ 21212بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی66,000

8

 قاب هالوژن چوبی مخروطی تیپ 11223بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی66,000

9

 قاب هالوژن چوبی مخروطی تیپ 21224بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی66,000

10

 قاب هالوژن چوبی حجم دار1222بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی66,000

11

 قاب هالوژن چوبی دو قلوی هرمی تیپ 11263بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی128,000

12

 قاب هالوژن چوبی دوقلوی مخروطی1262بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی128,000

13

 قاب هالوژن چوبی مربع تیپ 11282بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی128,000

14

 قاب هالوژن چوبی دو قلوی مربع تیپ 21283بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی128,000

15

قاب هالوژن چوبی سه قلوی مخروطی1270بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی188,000
16قاب هالوژن چوبی پنج قلوی مخروطی1271بدون رنگ/سبز/سفید/قرمز/قرمز قهوه ای/قهوه ای/مشکی300,000
17دیوارکوب چوبی1802سفید/قهوه ای112,000
18چراغ سقفی162868,000

 

دیدگاهتان را بنویسید