لیست قیمت ها

لیست قیمت اجرت تولید اسکلت فلزی و مونتاژ تابلو برق صنعتی اتحادیه اصفهان 1400

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/11

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

1

ساخت اسکلت تابلو برق (جوشی) با رنگ الکترو استاتیک با ورق 1.5 میلیمتر به بالا کیلوگرم ورق+هزینه رنگ+240,000

2

ساخت اسکلت تابلو برق (پیچ و مهره‌ای) با رنگ الکترو استاتیک با ورق 1.5 میلیمتر به بالا کیلوگرم ورق+هزینه رنگ+290,000

3

ساخت اسکلت تابلو برق (نیمه پیچ و مهره‌ای) با رنگ الکترو استاتیک با ورق 1.5 میلیمتر به بالا کیلوگرم ورق+هزینه رنگ+345,000

4

نصب فیوز مینیاتوری و ایزولاتور و سکسیونر یک پل تا 40 آمپر عدد 90,000

5

نصب فیوز مینیاتوری و ایزولاتور و سکسیونر یک پل 50 و 63 آمپر عدد 105,000

6

نصب فیوز مینیاتوری ودو پل تا 40 آمپر عدد 150,000

7

نصب فیوز مینیاتوری ودو پل تا 50 و 63 آمپر عدد 180,000

8

نصب فیوز مینیاتوری و ایزولاتور و سکسیونر سه پل تا 40 آمپر عدد 230,000

9

نصب فیوز مینیاتوری و ایزولاتور و سکسیونر سه پل 50 و 63 آمپر عدد 270,000

10

نصب محافظ جان تک فاز عدد 180,000

11

نصب محافظ جان سه فاز عدد 300,000

12

نصب کلید و فیوز 160 و 250 آمپر (کشویی و گردان) عدد  1,500,000

13

نصب کلید و فیوز 400 و 630 آمپر (کشویی و گردان) عدد  2,300,000

14

نصب کلید اتوماتیک تا 100 آمپر عدد 1,500,000

15

نصب کلید اتوماتیک 125 تا 250 آمپر عدد 3,000,000

16

نصب کلید اتوماتیک 400 تا 630 آمپر عدد 4,500,000

17

نصب کلید اتوماتیک 800 تا 1000 آمپر عدد  6,000,000

18

نصب کلید اتوماتیک 1250 تا 1600 آمپر عدد  7,500,000

19

نصب کلید اتوماتیک 2000 تا 3200 آمپر عدد 10,500,000

20

نصب کلید گردان دو طرفه ساده تا 250 آمپر عدد  2,000,000

21

نصب کلید گردان دو طرفه ساده 400 و 630 آمپر عدد  2,700,000

22

اضافه بهای نصب رله جهت کلید اتوماتیک عدد  1,050,000

23

اضافه بهای نصب موتور جهت کلید اتوماتیک عدد 3,000,000 

24

نصب کنتاکتور الکترومغناطیسی 9 تا 32 آمپر عدد  600,000 

25

نصب کنتاکتور الکترومغناطیسی 40 تا 95 آمپر عدد 900,000 

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

26

نصب کنتاکتور الکترومغناطیسی 100 تا 150 آمپر عدد 1,500,000

27

نصب کنتاکتور الکترومغناطیسی 185 تا 300 آمپر عدد 2,250,000

28

نصب کنتاکتور الکترومغناطیسی 400 تا 630 آمپر عدد 3,000,000

29

نصب کنتاکتور الکترومغناطیسی 800 آمپر به بالا عدد 4,500,000

30

نصب کنتاکتور الکترونیکی تک پل یا سه پل عدد 450,000

31

نصب کلید فرمان – چراغ سیگنال و شستی‌های فشاری عدد 150,000

32

نصب شستی فشاری دوبل عدد 225,000

33

نصب کلید گردان یک طرفه تکفاز عدد 300,000

34

نصب کلید گردان دو طرفه تکفاز عدد 450,000

35

نصب کلید گردان یک طرفه سه فاز عدد 450,000

36

نصب کلید گردان دو طرفه سه فاز عدد 600,000

37

نصب کلید ترمیک تا 32 آمپر با کنتاکت کمکی عدد  450,000

38

نصب کلید ترمیک 40 تا 63 آمپر با کنتاکت کمکی عدد  750,000

39

نصب کلید ترمیک 75 تا 100 آمپر با کنتاکت کمکی عدد 1,050,000

40

نصب کلید ترمیک 100 آمپریه یالا با کنتاکت کمکی عدد 1,350,000

41

نصب بی متال تا 32 آمپر عدد 600,000

42

نصب بی متال 40 تا 60 آمپر عدد  900,000

43

نصب بی متال 65 تا 100 آمپر عدد 1,500,000

44

نصب بی متال 110 آمپر به بالا عدد  3,000,000

45

نصب انواع کنترل فاز تایمر آنالوگ عدد 380,000

46

نصب و برنامه ریزی کنترل فاز دیجیتال عدد 450,000 

47

نصب و برنامه ریزی تایمر دیجیتال و ساعت فرمان هفتگی و نجومی عدد  600,000

48

نصب رگولاتور آنالوگ بانک خازن عدد  1,500,000

49

نصب رگولاتور دیجیتال بانک خازن و تنظیمات مربوطه تا 6 پله عدد  2,250,000

50

نصب رگولاتور دیجیتال بانک خازن و تنظیمات مربوطه تا 12 پله عدد 3,000,000 

51

برنامه ریزی و راه اندازی رگولاتور بانک خازن در محل پروژه دستگاه 3,000,000

52

نصب هرگونه رله شیشه ای عدد 450,000

53

نصب کنترل بار آنالوگ عدد  375,000

54

نصب و برنامه ریزی کنترل بار دیجیتال عدد 530,000 

55

نصب ترمومتر و ترموکنترلر آنالوگ و دیجیتال عدد  450,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

56

نصب کنترل دور و سافت استارتر تا 18 کیلو وات عدد 3,000,000

57

نصب کنترل دور و سافت استارتراز 22 تا 55 کیلو وات عدد 3,750,000

58

نصب کنترل دور و سافت استارتراز 75 تا 110 کیلو واتنصب ترمینال  عدد 6,000,000

59

 نصب کنترل دور و سافت استارتراز 150 کیلو وات به بالا عدد 8,300,000

60

نصب ترمینال ریلی از 2/5 تا 10 عدد 15,000

61

نصب ترمینال ریلی از 16 تا 50 عدد 23,000

62

نصب ترمینال ریلی از 70 تا 240 عدد 60,000

63

نصب مقره شمش گیر عدد 300,000

64

نصب مقره استوانه ای تا سایز 45 میلیمتر عدد 75,000

65

نصب مقره استوانه ای از 50 میلیمتر به بالا عدد 120,000

66

نصب مقره پله ای و ردیفی عدد 380,000

67

شمش کاری 3*15 تا 5*20 با روش و سوراخ کاری و خم کاری کیلوگرم  530,000

68

شمش کاری 5*25 تا 5*60 با روش و سوراخ کاری و خم کاری کیلوگرم 450,000

69

شمش کاری 10*20 و 10*30 و 10*40 و 10*50 و 10*60 با روکش و سوراخ کاری و خم کاری کیلوگرم 380,000

70

شمش کاری 10*80 و 10*100 و 10*120 با روکش و سوراخ کاری و خم کاری کیلوگرم 300,000

71

نصب شمش نول و ارت آماده حداکثر تا 18 پیچ عدد 230,000

72

نصب سر سیم و وایر شو از 0.5 تا 6 و شماره سر سیم عدد  2,300

73

نصب وایرشو از 10 تا 35 و شماره سیم عدد 3,800

74

نصب لوازم اندازه گیری آنالوگ و دیجیتال آمپر متر، ولت فرکانس متر کوسینوس فی متر عدد  300,000

75

نصب لوازم اندازه گیری دیجیتال بصورت مجموعه عدد 450,000

76

نصب انواع ترانس جریان فشار ضعیف عدد 300,000

77

نصب انواع خازن استوانه ای تا 25 کیلو وار عدد  600,000

78

نصب انواع خازن استوانه ای از 30 تا 50 کیلو وار عدد  900,000

79

نصب انواع خازن کتابی از 30 تا 60 کیلو وار عدد  1,200,000

80

نصب داکت تا سایز 4 سانتی متر متر 75,000

81

نصب داکت از 6 سانتی متر به بالا متر 120,000

82

نصب انواع مبدل ها و دیمر و پتانسیومتر عدد 450,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

83

نصب انواع فن و دریچه به همراه ترموستات داخل تابلو مجموعه 750,000

84

نصب سیستم روشنایی تابلو برق با میکروسوئیچ داخل تابلو مجموعه 750,000

85

نصب هیترو ترموستات مربوطه داخل تابلو مجموعه 750,000

86

نصب شانه فیوز تک فاز و سه فاز پل 30,000

87

اجرای سیم کشی مدار فرمان تک ضرب مدار 450,000

88

اجرای سیم کشی مدار فرمان ستاره مثلث مدار 1,500,000

89

اجرای سیم کشی مدار فرمان چپ گرد و راست گرد مدار 1,050,000

90

اجرای سیم کشی مدار قدرت مدار 15 درصد اجرت نصب متریال مربوطه

91

هزینه طراحی نقشه و شماره بندیبا نرمافزار های مخصوص پروژه 10 درصد کل اجرت

92

G اجرت مونتاژ تابلو کنتوری تیپ دستگاه 2,700,000

93

به صورت میانگین F اجرت مونتاژ تابلو کنتوری تیپ دستگاه 6,000,000

94

به صورت میانگین E اجرت مونتاژ تابلو کنتوری تیپ دستگاه  10,000,000

95

به صورت میانگین D اجرت مونتاژ تابلو کنتوری تیپ دستگاه 13,000,000

96

به صورت میانگین C اجرت مونتاژ تابلو کنتوری تیپ دستگاه 17,500,000

97

به صورت میانگین B اجرت مونتاژ تابلو کنتوری تیپ دستگاه 23,000,000

98

به صورت میانگین A اجرت مونتاژ تابلو کنتوری تیپ دستگاه 28,000,000

تذکرات مهم

  • این فهرست بها مبنای قیمت گذاری مورد توافق کمسیون برق صنعتی ( مورد تایید هیئت مدیره اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان قطعات الکتریک و الکترونیک ) می باشد.
  • با توجه به شرایط خاص و توافق طرفین قبل از انجام کار و تنظیم قرارداد کتبی قابل افزایش و کاهش می باشد.
  • تنظیم قرارداد بین کارفرما و پیمانکار الزامی می باشد.
  • پیمانکار ملزم به ارائه فاکتور معتبر می باشد.
  • هزینه حمل تابلوهای مونتاژ شده از محل صنفی یا کارگاه به محل بهره برداری از تابلو برق به عهده کارفرما می باشد.
  • رعایت اصول ایمنی و فنی و استاندارد در مونتاژ کلیه تابلو ها الزامی می باشد.
  • قیمت های فوق الذکر خالص و در صورت لزوم بیمه و مالیات به آن اضافه می گردد.

یک نظر در “لیست قیمت اجرت تولید اسکلت فلزی و مونتاژ تابلو برق صنعتی اتحادیه اصفهان 1400

  1. محمد امین گفت:

    اینقدر دقیق و مطمئن عالیه…

دیدگاهتان را بنویسید