لیست قیمت

جدیدترین لیست قیمت سیم و کابل هادی نور گستر (پارسیم)

لیست جدید قیمت سیم و کابل شرکت هادی نور گستر (پارسیم)

تاریخ بروزرسانی: ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۸

رديف

نام کالا

مشخصات

قيمت هر متر (ریال)

تصوير

۱

سیم افشان۱/۵×۱۱۲,1۰۰ 

۲

سیم افشان۲/۵×۱19,7۰۰

۳

سیم افشان۰/۵×۱4,94۰

۴

سیم افشان۰/۷۵×۱۷,08۰

۵

سیم افشان۱×۱8,9۰۰

۶

سیم افشان۴×۱۳1,۰۰۰

۷

سیم افشان۶×۱۴5,2۰۰

۸

سیم افشان۱۰×۱۸0,8۰۰

۹

سیم افشان۱۶×۱۱۳2,۰۰۰

۱۰

سیم افشان۲۵×۱۲05,۵۰۰

رديف

نام کالا

مشخصات

قيمت هر متر (ریال)

تصوير

۱

سیم ارت۱/۵×۱۱۲,2۰۰ 

۲

سیم ارت۲/۵×۱19,9۰۰

۳

سیم ارت۱×۱۹,0۰۰

۴

سیم ارت۴×۱۳1,۲۰۰

۵

سیم ارت۶×۱۴5,7۰۰

۶

سیم ارت۱۰×۱۸2,4۰۰

۷

سیم ارت۱۶×۱۱۳4,6۰۰

۸

سیم ارت۲۵×۱۲09,۷۰۰

رديف

نام کالا

مشخصات

قيمت هر متر (ریال)

تصوير

۱

نایلون۰/۳۵×۲7,76۰

۲

نایلون۰/۵×۲۱1,6۰۰

۳

نایلون۰/۷۵×۲۱۵,4۰۰

۴

نایلون۱×۲۱8,6۰۰

۵

نایلون۱/۵×۲۲۷,0۰۰

۶

نایلون۲/۵×۲۴5,1۰۰

رديف

نام کالا

مشخصات

قيمت هر متر (ریال)

تصوير

۱

کابل افشان۰/۷۵×۲۱۸,0۰۰ 

۲

کابل افشان۱×۲۲1,۴۰۰

۳

کابل افشان۱/۵×۲29,6۰۰

۴

کابل افشان۲/۵×۲48,۰۰۰

۵

کابل افشان۴×۲۷4,۰۰۰

۶

کابل افشان۶×۲۱07,8۰۰

۷

کابل افشان۱۰×۲۱86,۰۰۰

۸

کابل افشان۰/۷۵×۳۲7,۱۰۰

۹

کابل افشان۱×۳۳1,7۰۰

۱۰

کابل افشان۱/۵×۳۴4,1۰۰

۱۱

کابل افشان۲/۵×۳69,5۰۰

۱۲

کابل افشان۴×۳۱07,۰۰۰

۱۳

کابل افشان۶×۳۱55,۰۰۰

۱۴

کابل افشان۱۰×۳۲67,۰۰۰

۱۵

کابل افشان۱۶×۳۴32,۰۰۰

۱۶

کابل افشان۱×۴۴1,1۰۰

۱۷

کابل افشان۱/۵×۴58,3۰۰

۱۸

کابل افشان۲/۵×۴۹1,1۰۰

۱۹

کابل افشان۴×۴۱۴0,4۰۰

۲۰

کابل افشان۶×۴۲۰3,۰۰۰

۲۱

کابل افشان۱۰×۴۳46,۰۰۰

۲۲

کابل افشان۱۶×۴۵50,۰۰۰

۲۳

کابل افشان۱/۵×۵۷3,9۰۰

۲۴

کابل افشان۲/۵×۵118,۰۰۰

۲۵

کابل افشان۴×۵۱84,۰۰۰

۲۶

کابل افشان۶×۵۲64,۰۰۰

۲۷

کابل افشان۱۰×۵۴53,۰۰۰

۲۸

کابل افشان۱×۶۷0,5۰۰

۲۹

کابل افشان۱/۵×۷۱۰3,5۰۰

۳۰

کابل افشان۲۵+۱۶×۳۸35,۰۰۰

رديف

نام کالا

مشخصات

قيمت هر متر (ریال)

تصوير

۱

کابل آنتن معمولی فویلدار۳c۱۵,2۰۰ 

۲

کابل آنتن صادراتی۴/۵c۲۷,1۰۰

۳

کابل آنتن آلومینیوم۴/۵c۱۱,3۰۰

۴

کابل آنتن Azal CCA۴/۵c۱۲,3۰۰

۵

کابل آنتن RG 59۴/۵c۳0,5۰۰

۶

کابل آنتن CCA RG 59۴/۵c۱۴,6۰۰

۷

کابل آنتن CCA RG 59 ترکیبی۴/۵c۲۱,0۰۰

۸

کابل آنتن CCA RG 59 مغزی مس۴/۵c۱6,9۰۰

رديف

نام کالا

مشخصات

قيمت هر متر (ریال)

تصوير

۱

سیم مفتولی۰/۵×۱4,900

۲

سیم مفتولی۰/۷۵×۱6,8۰۰

۳

سیم مفتولی۱×۱9,6۰۰

رديف

نام کالا

مشخصات

قيمت هر متر (ریال)

تصوير

۱

تک زوجی۰/۵۷,33۰

۲

دو زوجی۰/۵۱۱,6۰۰

۳

سه زوجی۰/۵۱6,9۰۰

۴

چهار زوجی۰/۵۲1,5۰۰

۵

پنج زوجی۰/۵۲4,5۰۰

۶

شش زوجی۰/۵۳۱,2۰۰

رديف

نام کالا

مشخصات

قيمت هر متر (ریال)

تصوير

۱

دو زوجی فویلدار۰/۶۱۹,5۰۰

۲

چهار زوجی فویلدار۰/۶۳۴,2۰۰

۳

شش زوجی فویلدار۰/۶۴8,۵۰۰

۴

دو زوجی فویلدار CCA۰/۶۷,43۰

۵

چهار زوجی فویلدار CCA۰/۶۱5,6۰۰

۶

شش زوجی فویلدار CCA۰/۶۲۲,3۰۰

رديف

نام کالا

مشخصات

قيمت هر متر (ریال)

تصوير

۱

دولا تلفنی۰/۵۵,37۰                   

۲

دولا تلفنی۰/۶۷,05۰

تاریخچه شرکت هادی نور گستر ( پارسیم )

شرکت هادی نور در سال ۱۳۷۵ با توجه به نیاز صنعتی کشور، توسط بخش خصوصی تاسیس و با احداث سالنی برابر با ۲۰۰۰ متر مربع در اصفهان برای تولید انواع سیم و کابل افشان فشار ضعیف تا ۱ کیلوولت تأسیس و احداث گردید. در ابتدا تولید این مجموعه منحصر به سیم برق بود که به صورت کارگاهی تولید میشد.

شرکت کابل هادی نور گستر با توجه به اهمیت کنترل کیفیت، پس از تهیه ماشین آلات خود و تجهیز آزمایشگاه کارخانه به بهترین نوع دستگاه های روز دنیا سعی بر برآوردن این امر مهم داشته است.

توسعه

در سال ۱۳۸۵ با احداث ۳۰۰۰ مترمربع تولیدات با تنوع بیشتری ادامه یافت ، و در روند رو به رشد شرکت در سال ۱۳۸۶ با راه اندازی خطوط جدید تولید انواع کابل های مخابراتی و کابل کواکسیال آغاز گردید.

پس از گذشت چندی با هدف توسعه شرکت در سال ۱۳۹۱ کارخانه جابه جا و به مکان فعلی واقع در شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان منتقل گردید و ۵ سالن تولید به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع جهت افزایش سرعت و کیفیت و تنوع تولیدات احداث شد.

در سال ۱۳۹۴ مطابق با اهداف تایین شده در خصوص افزایش حجم تولید این شرکت با افزودن خط تولید کابل به خطوط تولید توانست حجم تولیدات خود را تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش دهد.

هم اکنون ظرفیت تولید این شرکت ۱۰۰۰ تن در ماه است.

در حال حاضر این شرکت شرکتی پویا و فعال می باشد و سیاست گذاری و تعیین خط مشی و اهداف کلان توسط هیئت مدیره شرکت و متعاقب آن پیگیری اهداف و سیاستها توسط مدیر عامل انجام می گردد.

هدف کلی شرکت کابل هادی نور گستر ارائه محصولاتی با زمان تحویل مورد قبول مشتری با کیفیت بالا و نیز قیمت مناسب می باشد.

 

جهت خرید سیم و کابل هادی نور گستر کافی است اینجا کلیک کنید

7 نظر در “جدیدترین لیست قیمت سیم و کابل هادی نور گستر (پارسیم)

 1. حجت گفت:

  تشکر بابت بروزرسانی سریع

  1. pex2pex گفت:

   وظیفه ماست

 2. علی گفت:

  آیا امکان پایین امدن قیمت هست؟

  1. سید رضا گفت:

   با توجه به وابسته بودن قیمت ها به قیمت مس در صورت کاهش قیمت مس، قیمت های لیست نیز کاهش خواهد یافت.

   در شرایط کلی در صورت خرید تعداد بالا امکان تخفیف زیر قیمت لیست کارخانه نیز میسر است.

   1. مسعود گفت:

    سلام خرید کلی منظور چند حلقه است؟

 3. مسعود گفت:

  در صورت خرید تعداد بالا منظور چند حلقه میشه که شامل تخفیف میشه و تخفیفش چقدره؟

  1. سید رضا گفت:

   درود
   جهت مشاوره لطفاً با تیم پشتیبانی تماس بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *