لیست قیمت

لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان ۹۸

لیست قیمت اتحادیه سیم کشی برق اصفهان سال 98

نرخ نامه برق ساختمان سال ۹۸ به صورت آیتمی (کلیک کنید)

ردیف

 شرحواحددستمزد فعالیت (ریال)

۱

اجرت کابل کشی از مقطع ۱×۲ تا ۱/۵×۵ میلیمتر داخل لوله یا سینیمتر طول ۲۰,۰۰۰

۲

 اجرت کابل کشی از مقطع ۲/۵×۲ تا ۲/۵×۵ میلیمتر داخل لوله یا سینیمتر طول ۲۴,۰۰۰

۳

اجرت کابل کشی از مقطع ۴×۲ تا ۴×۵ میلیمتر داخل لوله یا سینیمتر طول۳۲,۰۰۰

۴

اجرت کابل کشی از مقطع ۶×۲ تا ۶×۵ میلیمتر داخل لوله یا سینیمتر طول۳۸,۰۰۰

۵

اجرت کابل کشی از مقطع ۱۰×۲ تا ۱۰×۵ میلیمتر داخل لوله یا سینیمتر طول۴۸,۰۰۰

۶

 اجرت کابل کشی از مقطع ۱۶×۲ تا ۱۶×۵ میلیمتر داخل لوله یا سینیمتر طول۶۱,۵۰۰

۷

 اجرت کابل کشی مقطع ۲۵×۴ میلیمتر با ارت داخل لوله یا سینیمتر طول۷۵,۰۰۰

۸

اجرت کابل کشی مقطع ۱۶+۳۵×۳ میلیمتر با ارت داخل لوله یا سینیمتر طول۹۴,۰۰۰

۹

اجرت کابل کشی مقطع ۲۵+۵۰×۳ میلیمتر با ارت داخل لوله یا سینیمتر طول۱۱۳,۰۰۰

۱۰

اجرت کابل کشی مقطع ۳۵+۷۰×۳ میلیمتر با ارت داخل لوله یا سینیمتر طول۱۳۸,۰۰۰

۱۱

اجرت کابل کشی مقطع ۵۰+۹۵×۳ میلیمتر با ارت داخل لوله یا سینیمتر طول۱۶۳,۰۰۰

۱۲

اجرت کابل کشی مقطع ۷۰+۱۲۰×۳ میلیمتر با ارت داخل لوله یا سینیمتر طول۱۸۸,۰۰۰

۱۳

اجرت کابل کشی مقطع ۷۰+۱۵۰×۳ میلیمتر با ارت داخل لوله یا سینیمتر طول۲۱۳,۰۰۰

۱۴

اجرت کابل کشی مقطع ۹۵+۱۸۵×۳ میلیمتر با ارت داخل لوله یا سینیمتر طول۲۳۸,۰۰۰

۱۵

اجرت کابل کشی مقطع ۱۲۰+۲۴۰×۳ میلیمتر با ارت داخل لوله یا سینیمتر طول۲۶۳,۰۰۰

۱۶

لوله فلاکسی بل سایز ۲۱-۱۶-۱۳متر طول۵۳,۰۰۰

۱۷

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه ۱۳٫۵ PGمتر طول۱۰۷,۰۰۰

۱۸

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه ۱۶ PGمتر طول۱۳۴,۰۰۰

۱۹

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه ۲۱ PGمتر طول۱۶۲,۰۰۰

۲۰

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه ۲۹ PGمتر طول۲۰۰,۰۰۰

۲۱

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه ۳۶ PGمتر طول۲۵۰,۰۰۰

۲۲

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه ۴۲ PGمتر طول۳۰۵,۰۰۰

۲۳

 لوله کشی توکار با لوله سرد پی وی سی با زانو آماده ۲۰ بدون حرارتمتر طول۱۸,۸۰۰

۲۴

 لوله کشی توکار با لوله سرد پی وی سی با زانو آماده ۲۵ بدون حرارتمتر طول۲۲,۰۰۰

۲۵

 لوله کشی توکار با لوله سرد پی وی سی با زانو آماده ۳۲ بدون حرارتمتر طول۲۵,۰۰۰

۲۶

 لوله کشی توکار با لوله سرد پی وی سی با زانو آماده ۴۰ بدون حرارتمتر طول۲۹,۰۰۰

ردیف

 شرحواحددستمزد فعالیت (ریال)

۲۷

لوله کشی توکار با لوله پی وی سی با زانو آماده ۲۰ با حرارتمتر طول ۲۴,۰۰۰

۲۸

لوله کشی توکار با لوله پی وی سی با زانو آماده ۲۵ با حرارتمتر طول ۲۸,۰۰۰

۲۹

لوله کشی توکار با لوله پی وی سی با زانو آماده ۳۲ با حرارتمتر طول۳۱,۰۰۰

۳۰

لوله کشی توکار با لوله سرد پی وی سی با زانو آماده ۵۰ بدون حرارتمتر طول۳۸,۰۰۰

۳۱

  لوله کشی توکار با لوله سرد پی وی سی سخت سنگین ۶۳ جهت کابل برقمتر طول۵۴,۰۰۰

۳۲

  لوله کشی توکار با لوله سرد پی وی سی سخت سنگین ۹۰ جهت کابل برقمتر طول۵۶,۰۰۰

۳۳

  لوله کشی توکار با لوله سرد پی وی سی سخت سنگین ۱۱۰ جهت کابل برقمتر طول۵۶,۰۰۰

۳۴

لوله کشی با لوله خرطومی نسوزمتر طول۱۲,۵۰۰

۳۵

نصب کلند بر روی موتورها و سینی کابلمتر طول۸۸,۰۰۰

۳۶

داکت کشی روکار تا حداکثر عرض ۳ سانتی مترمتر طول۵۰,۰۰۰

۳۷

داکت کشی روکار تا حداکثر عرض ۶ سانتی مترمتر طول۶۳,۰۰۰

۳۸

نصب تراکینکمتر طول۱۱۳,۰۰۰

۳۹

نصب زاویه تراکینکعدد۶۳,۰۰۰

۴۰

راه اندازی مینیاتوری تک فاز در کلیه تابلوهاعدد۲۵۰,۰۰۰
۴۱راه اندازی نشت جریان تک فاز در کلیه تابلوهاعدد۳۷۵,۰۰۰

۴۲

راه اندازی مینیاتوری کنتاکتور و رله شیشه ای تا ۳۲ آمپر سه فاز یا نشت جریان در کلیه تابلوهاعدد۶۳۰,۰۰۰

۴۳

سربندی موتور تک فازعدد۴۳۸,۰۰۰

۴۴

سربندی موتور سه فازعدد۶۳۰,۰۰۰

۴۵

نصب ترموستاتعدد۳۸۰,۰۰۰

۴۶

سربندی فن کویلعدد۳۸۰,۰۰۰

۴۷

چراغ فلورسنت سقفی چهارگوش توکار (نصب در پانل های سقفی سقف دامپایا مشابه آن حداکثر با چهار عدد لامپ)عدد۲۷۰,۰۰۰

۴۸

چراغ فلورسنت سقفی چهارگوش روکار (حداکثر با چهارعدد)عدد۵۳۰,۰۰۰

۴۹

کلیه نصبیجات بدون مونتاژ از ارتفاع ۳مترعدد۱۹۰,۰۰۰

۵۰

کلیه نصبیجات بدون مونتاژ از ۳ تا ۶ مترعدد۳۸۰,۰۰۰

۵۱

نصب چراغ هالوژن توکار تا سایز ۹۰ بدون سیم کشی و لوله کشیعدد۹۵,۰۰۰

۵۲

 نصب چراغ دفنی همراه با واترپروف کردن تا سایز ۹۰عدد۳۸,۰۰۰

۴۲

ردیف

 شرحواحددستمزد فعالیت (ریال)

۵۳

چراغ استخری همره با واترپروف کردنعدد۶۳۰,۰۰۰

۵۴

نصب هواکش بزرگ تا سایز ۵۰×۵۰ سانتی مترعدد۵۰۰,۰۰۰

۵۵

نصب چراغ آویز و لوستر بدون مونتاژهرشاخه۹۵,۰۰۰

۵۶

نصب چشم الکترونیکی روکار و تو کار با تنظیمعدد۲۵۰,۰۰۰

۵۷

 نصب شلنگی (۲۲۰ ولت) LEDمتر۴۰,۰۰۰

۵۸

نصب ریسه ۱۲ ولت و RGBمتر۷۵,۰۰۰

۵۹

نصب اس ام دی ۱۲ الی ۲۲۰ ولت شاخه ایی همراه با فرم اصلیعدد۱۰۰,۰۰۰

۶۰

نصب ترانس و درایور ۱۲ ولتعدد۳۱۰,۰۰۰

۶۱

نصب انواع چراغ پارکی کوتاه و بلند (بدون نصب فلنج)عدد۳۸۰٫۰۰۰

۶۲

نصب بلندگوی روکار و توکارعدد۳۱۰,۰۰۰

۶۳

نصب سربندی تابلو کنتوریهر کنتور۵۰۰,۰۰۰

۶۴

نصب سربندی لامپ و سرپیچعدد۶۳,۰۰۰

۶۵

نصب و سربندی کلید وپریز توکارعدد۶۳,۰۰۰

۶۶

نصب و سربندی کلید وپریز روکارعدد۱۲۵,۰۰۰
۶۷باز وبسته کردن درب کلید پریز برای نقاشیعدد۲۵,۰۰۰

۶۸

سربندی جعبه تلفن(پیچی و لحیمی)هر زوج۱۹۰,۰۰۰

۶۹

قوطی گذاری روی سطوح جهت کلید و پریزعدد۵۰,۰۰۰

۷۰

نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیم های توکار تاسایز۵۰×۵۰ سانتی متر و راه اندازی بدون تخریبعدد۵۰۰,۰۰۰

۷۱

نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیم های توکار تاسایز۱×۱ متر و راه اندازی بدون تخریبعدد۷۵۰,۰۰۰

۷۲

نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیم های توکار تاسایز۱/۵×۱/۵ متر و راه اندازی بدون تخریبعدد۱,۰۷۰,۰۰۰

۷۳

نصب تابلوهای تا سایز ۵۰×۵۰ ساتی مترعدد۶۹۰,۰۰۰

۷۴

نصب تابلوهای تا سایز ۱×۱ مترعدد۱,۰۷۰,۰۰۰

۷۵

نصب تابلوهای تا سایز ۱/۵×۱/۵ مترعدد۱,۴۴۰,۰۰۰

۷۶

نصب جعبه تابلو ۱ ردیفه ۱۲ فیدرهعدد۳۲۰,۰۰۰

۷۷

نصب جعبه تابلو ۱ ردیفه ۲۴ فیدرهعدد۴۴۰,۰۰۰

۷۸

نصب جعبه تابلو ۱ ردیفه ۳۶ فیدرهعدد۶۳۰,۰۰۰

۷۹

نصب جعبه کف خوابعدد۵۰۰,۰۰۰

۸۰

نصب آیفون صوتیهر قطعه۳۷۵,۰۰۰

۴۲

ردیف

 شرحواحددستمزد فعالیت (ریال)

۸۱

نصب آیفون تصویریهر قطعه۵۰۰,۰۰۰

۸۲

نصب فن سانتریفیوژعدد۱,۰۰۰,۰۰۰

۸۳

نصب چراغ لاینی هر متر روکار و تو کار بدون برشعدد۸۵۰,۰۰۰

۸۴

نصب لوستر ال ای دی از ۱۰ تا ۴۰ سانتی مترعدد۷۰۰,۰۰۰

۸۵

نصب لوستر ال ای دی از ۵۰ تا ۹۰ سانتی مترعدد۱,۲۰۰,۰۰۰

۸۶

نصب ریسه شلنگی همراه با چسب ۱٫۲٫۳متر طول۸۵,۰۰۰

۸۷

نصب چراغ تونلی داخل چاهک آسانسور(بدون لوله کشی و کابل کشی)متر طول۴۵۰,۰۰۰

۸۸

نصب و سربندی پریز شبکهعدد۲۰۰,۰۰۰

۸۹

نصب راد سقفیعدد۲۰۰,۰۰۰

۹۰

نصب U چنل از ۱۰ سانتی متر تا ۱۰ مترمتر طول۲۰۰,۰۰۰

۹۱

نصب بست یک طرفه و فلکسی بلعدد۳۰,۰۰۰

۹۲

سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع ۱/۵ میلی متر مربعمتر طول۷,۵۰۰

۹۳

سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع ۲/۵ میلی متر مربعمتر طول۷,۵۰۰

۹۴

سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع ۴ میلی متر مربعمتر طول۱۰,۰۰۰
۹۵سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع ۶ میلی متر مربعمتر طول۱۰,۰۰۰

۹۶

سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع ۱۰ میلی متر مربعمتر طول۱۳,۰۰۰

۹۷

کابل تلفن تا چهارزوجی داخل لوله یا سینی کابلمتر طول۱۹,۰۰۰

۹۸

به ازای هر زوج اضافه تر از ۶ زوجمتر طول۴,۰۰۰

۹۹

کابل سی ای تی و کواکسیال و آر جی و کابل صوتمتر طول۱۹,۰۰۰

۱۰۰

کابل کشی فیبر نوریمتر طول۳۸,۰۰۰

۱۰۱

سیم ارت تا مقطع ۵۰×۱متر طول۳۸,۰۰۰

۱۰۲

سیم ارت تا مقطع ۳۵×۱متر طول۲۵,۰۰۰

۱۰۳

سیم ارت تا مقطع ۷۰×۱متر طول۵,۰۰۰

۱۰۴

سیم ارت تا مقطع ۹۵×۱متر طول۶۳,۰۰۰

۱۰۵

راه اندازی چاه ارت همراه با صفحه بدون حفاری و جوشکاریعدد۱,۹۰۰,۰۰۰

۱۰۶

راه اندازی چاه ارت همراه با میله بدون حفاری و جوشکاریعدد۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۷

هزینه نصب لدر یا سینی کابل تا عرض ۲۰ سانتی متر بدون جوشکاری و سلپورتمتر طول۱۴۰,۰۰۰

۴۲

ردیف

 شرحواحددستمزد فعالیت (ریال)

۱۰۸

هزینه نصب لدر یا سینی کابل تا عرض ۳۰ سانتی متر بدون جوشکاری و ساپورتمتر طول۱۶۳,۰۰۰

۱۰۹

هزینه نصب لدر یا سینی کابل تا عرض ۴۰ سانتی متر بدون جوشکاری و ساپورتمتر طول۱۹۰,۰۰۰

۱۱۰

هزینه نصب لدر یا سینی کابل تا عرض ۵۰ سانتی متر بدون جوشکاری و ساپورتمتر طول۲۲۰,۰۰۰

۱۱۱

هزینه نصب لدر یا سینی کابل تا عرض ۶۰ سانتی متر بدون جوشکاری و ساپورتمتر طول۲۴۰,۰۰۰

۱۱۲

پرس کردن کابل شو موفهر سایز۱,۹۰۰

۱۱۳

هزینه زدن گردبرعدد۴۵,۰۰۰

۱۱۴

هزینه نصب فریم سیلندری تا سایز ۹۰ بدون تخریبعدد۱۶۵,۰۰۰

۱۱۵

هزینه نصب فریم سیلندری بالا تر از سایز ۹۰ بدون تخریبعدد۲۲۵,۰۰۰

۱۱۶

نصب زنجیر جهت لوسترعدد۶۳,۰۰۰

۱۱۷

نصب قلاب جهت لوسترعدد۲۵۰,۰۰۰

۱۱۸

نصب ریل سقفی برای ساپورت لوله هاعدد۳۸۰,۰۰۰

۱۱۹

نصب بست سقفی چنگکیعدد۱۳۰,۰۰۰

۱۲۰

باز کردن کلیه نصبیات جهت تعویض یا تعمیرعدد۴۰%  نصب

۴۲

توضیحات:

۱-پیمانکار در مورد برق موقت ساختمان و سیم سیار کشی پیمانکاران و کارگران مشغول در کارگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

۲-پیمانکار موظف به اجرای کلیه دستورات و قوانین کارهای اجرائی تاسیسات برقی زیر نظر مهندس ناظر برق ساختمان می باشد.

۳-اجرای عملیات جوشکاری و ساپورت جوشی برای لوله کشی های برق به عهده کارفرما می باشد.(به عهده پیمانکار جوشکار یا کناف کار با نظارت پیمانکار برق)

۴-تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز در هر طبقه به عهده کارفرما می باشد.

۵-این قرارداد تا تاریخ ............................................ دارای اعتبار می باشد و پس از آن نیاز به اعمال تعدیل دارد.

۶-به ازاء هر روز دوباره کاری یا کار روزمزد هر استادکار و شاگرد ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت شود(تعداد روزهای انجامی باید به تایید کارفرما یا مسئول کارگاه برسد).

۷-پرداخت دستمزد پیمانکار طبق این قرارداد مطابق صورت وضعیت پس از تایید دستگاه نظارت حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز باید تسویه شود.

۸-برای اجرای لوله کشی در سقف های بلندتر از ۳ متر حتما باید از داربست یک تکه  استفاده شود که به عهده کارفرما می باشد.

۹-قیمت اعلام شده برای لوله کشی ها بدون در نظرگرفتن ساپورت زنی می باشد و جداگانه محاسبه می شود.

۱۰-کارکردن قوطی و تابلوهای برق بر روی سطوح سیمانی-کناف-سنگ-چوب-کاشی به عهده پیمانکاران مربوطه و با هماهنگی برقکار می باشد.

۱۱-اجرای کلیه عملیات ماهیچه کشی سوراخکاری و شیارزنی به عهده کارفرما می باشد.

۱۲-اجرای نورپردازی نما به قیمت های لیست ۱۰۰% اضافه میگردد.

۱۳-قبل از عملیات اجرایی در هر قسمت ساختمان مدت ۴۸ ساعت قبل با پیمانکار برق هماهنگی گردد.

۱۴-قبل از عملیات اجرایی برق ساختمان تمامی نقشه ها به پیمانکار برق ارائه شود در صورت ناقص بودن نقشه ها یا اضافه کردن سیستمی از جمله دوربین و دزدگیر واعلام حریق و...(قسمت لوله کشی و سیم کشی) باید در قسمت توضیحات قرارداد ذکر گردد.

۱۵-کلیه تغییرات نقشه و نوع مصالح مصرفی باید با توافق پیمانکار,کارفرما و مهندس ناظر برق همراه با صورت جلسه انجام گردد.

۱۶-در صورتی که خلع بد به درخواست کارفرما باشد با نظر کارشناس ۳۰% به کل فاکتور اضافه خواهد شد.

۱۷-کلیه امور مالیاتی و عوارض به عهده  کارفرما می باشد.

۱۸-انجام کار در خارج از شهر با توجه به مسافت با توافق طرفین قابل افزایش می باشد.

۱۹-کلیه آیتم ها با توجه به ارتفاع زیر ۳ متر محاسبه گردیده است و بالاتر از ۳ متر توافقی بین طرفین می باشد.

۲۰-پیمانکار حق گارانتی کردن هیچ نوع کالا را ندارد.

۲۱-چنانچه لوله کشی زیر سقف اجراء شود به قیمت لوله ها تا ۲۵% اضافه میگردد.

۲۲-هزینه ازبیلت برداری با توافق پیمانکار و کارفرما صورت میگیرد.

۲۳-آیتم های ردیف ۷ الی ۱۲ بر مبنای دفن کابل زیر خاک می باشد (حفاری به عهده کارفرما می باشد).

۲۴-قیمت های فوق منوط به عقد قرارداد اجرای استاندارد و درجه یک با نظر کارشناس اتحادیه می باشد.

در صورتی که اجرایی به صورت دیگر (لوله یا سینی) انجام گردد به مبالغ مذکور ۲۵ درصد اضافه می گردد.

نرخ نامه برق ساختمان سال ۹۸ به صورت زیربنا (کلیک کنید)

سیم کشی ساختمان به صورت کامل بدون شیار زدن و سوراخ کاری و نصبیجات از قرار هر متر مربع زیر بنا ۳۷۵,۰۰۰ ریال محسوب می شود تست با لامپ و سرپیچ.

توضیحات:

۱-پیمانکار در مورد برق موقت ساختمان و سیم سیار کشی پیمانکاران و کارگران مشغول در کارگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

۲-پیمانکار موظف به اجرای کلیه دستورات و قوانین کارهای اجرائی تاسیسات برقی زیر نظر مهندس ناظر برق ساختمان می باشد.

۳-اجرای عملیات جوشکاری و ساپورت جوشی برای لوله کشی های برق به عهده کارفرما می باشد.(به عهده پیمانکار جوشکار یا کناف کار با نظارت پیمانکار برق)

۴-تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز در هر طبقه به عهده کارفرما می باشد.

۵-این قرارداد تا تاریخ ............................................ دارای اعتبار می باشد و پس از آن نیاز به اعمال تعدیل دارد.

۶-به ازاء هر روز دوباره کاری یا کار روزمزد هر استادکار و شاگرد ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت شود(تعداد روزهای انجامی باید به تایید کارفرما یا مسئول کارگاه برسد).

۷-پرداخت دستمزد پیمانکار طبق این قرارداد مطابق صورت وضعیت پس از تایید دستگاه نظارت حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز باید تسویه شود.

۸-برای اجرای لوله کشی در سقف های بلندتر از ۳ متر حتما باید از داربست یک تکه  استفاده شود که به عهده کارفرما می باشد.

۹-قیمت اعلام شده برای لوله کشی ها بدون در نظرگرفتن ساپورت زنی می باشد و جداگانه محاسبه می شود.

۱۰-کارکردن قوطی و تابلوهای برق بر روی سطوح سیمانی-کناف-سنگ-چوب-کاشی به عهده پیمانکاران مربوطه و با هماهنگی برقکار می باشد.

۱۱-اجرای کلیه عملیات ماهیچه کشی سوراخکاری و شیارزنی به عهده کارفرما می باشد.

۱۲-اجرای نورپردازی نما به قیمت های لیست ۱۰۰% اضافه میگردد.

۱۳-قبل از عملیات اجرایی در هر قسمت ساختمان مدت ۴۸ ساعت قبل با پیمانکار برق هماهنگی گردد.

۱۴-قبل از عملیات اجرایی برق ساختمان تمامی نقشه ها به پیمانکار برق ارائه شود در صورت ناقص بودن نقشه ها یا اضافه کردن سیستمی از جمله دوربین و دزدگیر واعلام حریق و...(قسمت لوله کشی و سیم کشی) باید در قسمت توضیحات قرارداد ذکر گردد.

۱۵-کلیه تغییرات نقشه و نوع مصالح مصرفی باید با توافق پیمانکار,کارفرما و مهندس ناظر برق همراه با صورت جلسه انجام گردد.

۱۶-در صورتی که خلع بد به درخواست کارفرما باشد با نظر کارشناس ۳۰% به کل فاکتور اضافه خواهد شد.

۱۷-کلیه امور مالیاتی و عوارض به عهده  کارفرما می باشد.

۱۸-انجام کار در خارج از شهر با توجه به مسافت با توافق طرفین قابل افزایش می باشد.

۱۹-کلیه آیتم ها با توجه به ارتفاع زیر ۳ متر محاسبه گردیده است و بالاتر از ۳ متر توافقی بین طرفین می باشد.

۲۰-پیمانکار حق گارانتی کردن هیچ نوع کالا را ندارد.

۲۱-چنانچه لوله کشی زیر سقف اجراء شود به قیمت لوله ها تا ۲۵% اضافه میگردد.

۲۲-هزینه ازبیلت برداری با توافق پیمانکار و کارفرما صورت میگیرد.

۲۳-آیتم های ردیف ۷ الی ۱۲ بر مبنای دفن کابل زیر خاک می باشد (حفاری به عهده کارفرما می باشد).

۲۴-قیمت های فوق منوط به عقد قرارداد اجرای استاندارد و درجه یک با نظر کارشناس اتحادیه می باشد.

در صورتی که اجرایی به صورت دیگر (لوله یا سینی) انجام گردد به مبالغ مذکور ۲۵ درصد اضافه می گردد.

نرخ نامه برق ساختمان سال ۹۸ به صورت شعله ای (کلیک کنید)

لیست پیشنهادی اجرت خدمات و تاسیسات برق ساختمان ۹۸ به صورت شعله ایی

توضیحات:

۱-پیمانکار در مورد برق موقت ساختمان و سیم سیار کشی پیمانکاران و کارگران مشغول در کارگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

۲-پیمانکار موظف به اجرای کلیه دستورات و قوانین کارهای اجرائی تاسیسات برقی زیر نظر مهندس ناظر برق ساختمان می باشد.

۳-اجرای عملیات جوشکاری و ساپورت جوشی برای لوله کشی های برق به عهده کارفرما می باشد.(به عهده پیمانکار جوشکار یا کناف کار با نظارت پیمانکار برق)

۴-تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز در هر طبقه به عهده کارفرما می باشد.

۵-این قرارداد تا تاریخ ............................................ دارای اعتبار می باشد و پس از آن نیاز به اعمال تعدیل دارد.

۶-به ازاء هر روز دوباره کاری یا کار روزمزد هر استادکار و شاگرد ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت شود(تعداد روزهای انجامی باید به تایید کارفرما یا مسئول کارگاه برسد).

۷-پرداخت دستمزد پیمانکار طبق این قرارداد مطابق صورت وضعیت پس از تایید دستگاه نظارت حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز باید تسویه شود.

۸-برای اجرای لوله کشی در سقف های بلندتر از ۳ متر حتما باید از داربست یک تکه  استفاده شود که به عهده کارفرما می باشد.

۹-قیمت اعلام شده برای لوله کشی ها بدون در نظرگرفتن ساپورت زنی می باشد و جداگانه محاسبه می شود.

۱۰-کارکردن قوطی و تابلوهای برق بر روی سطوح سیمانی-کناف-سنگ-چوب-کاشی به عهده پیمانکاران مربوطه و با هماهنگی برقکار می باشد.

۱۱-اجرای کلیه عملیات ماهیچه کشی سوراخکاری و شیارزنی به عهده کارفرما می باشد.

۱۲-اجرای نورپردازی نما به قیمت های لیست ۱۰۰% اضافه میگردد.

۱۳-قبل از عملیات اجرایی در هر قسمت ساختمان مدت ۴۸ ساعت قبل با پیمانکار برق هماهنگی گردد.

۱۴-قبل از عملیات اجرایی برق ساختمان تمامی نقشه ها به پیمانکار برق ارائه شود در صورت ناقص بودن نقشه ها یا اضافه کردن سیستمی از جمله دوربین و دزدگیر واعلام حریق و...(قسمت لوله کشی و سیم کشی) باید در قسمت توضیحات قرارداد ذکر گردد.

۱۵-کلیه تغییرات نقشه و نوع مصالح مصرفی باید با توافق پیمانکار,کارفرما و مهندس ناظر برق همراه با صورت جلسه انجام گردد.

۱۶-در صورتی که خلع بد به درخواست کارفرما باشد با نظر کارشناس ۳۰% به کل فاکتور اضافه خواهد شد.

۱۷-کلیه امور مالیاتی و عوارض به عهده  کارفرما می باشد.

۱۸-انجام کار در خارج از شهر با توجه به مسافت با توافق طرفین قابل افزایش می باشد.

۱۹-کلیه آیتم ها با توجه به ارتفاع زیر ۳ متر محاسبه گردیده است و بالاتر از ۳ متر توافقی بین طرفین می باشد.

۲۰-پیمانکار حق گارانتی کردن هیچ نوع کالا را ندارد.

۲۱-چنانچه لوله کشی زیر سقف اجراء شود به قیمت لوله ها تا ۲۵% اضافه میگردد.

۲۲-هزینه ازبیلت برداری با توافق پیمانکار و کارفرما صورت میگیرد.

۲۳-آیتم های ردیف ۷ الی ۱۲ بر مبنای دفن کابل زیر خاک می باشد (حفاری به عهده کارفرما می باشد).

۲۴-قیمت های فوق منوط به عقد قرارداد اجرای استاندارد و درجه یک با نظر کارشناس اتحادیه می باشد.

در صورتی که اجرایی به صورت دیگر (لوله یا سینی) انجام گردد به مبالغ مذکور ۲۵ درصد اضافه می گردد.

لیست پیشنهادی اجرت خدمات و تاسیسات برق ساختمان ۹۸ به صورت شعله ایی

** هر شعله ۳۵۰,۰۰۰ ریال می باشد.

تعریف شعله شامل خط کشی,قوطی گذاری,لوله کشی بدنه و کف,سیم کشی و کابل کشی , نصب سربندی کلید,پریز و مینیاتوری ,لامپ و سرپیچ ,همراه با ارت مطابق با مبحث ۱۳ نظام مهندسی ساختمان با تمامی الزامات به طور کامل همراه با کلید لوله کشی و کابل کشی در رایزر اصلی بدون شیار و سوراخ زنی و نصبیجات.

طریقه شمارش شعله:

۱-سیستم اعلام واطفاء حریق هر سر, یک شعله محسوب می شود.

۲-تک پل, پریز ارت دار, شاسی زنگ, ملودی, مینیاتوری, چشم روکار و توکار, آنتن و تلفن خط هرکدام یک شعله می باشد.

۳-دوپل, آنتن روکار, تلفن دوخط هر کدام دو شعله می باشد.

۴-سه پل و کولر آبی هرکدام سه شعله می باشد.

۵-چراغ های توکار هر عدد یک شعله در صورت زدن گردبر, سیم کشی و لوله کشی , نصب چراغ

۶-چراغ های توکار هر عدد نیم شعله در صورت فقط لوله کشی و سیم کشی

مراحل دریافت وجه بر مبنای شعله:

۱-قوطی گذاری و لوله کشی بدنه  ۳۰%

۲-لوله کشی کف  ۲۰%

۳-سیم کشی و کابل کشی ۲۵%

۴-سربندی و نصب کلید و پریز و تحویل کار ۲۵%

12 نظر در “لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان ۹۸

 1. سید رضا گفت:

  Visitor Rating: 5 Stars

 2. امیر گفت:

  قیمت ها فوق العاده بالا و بر اساس نظر شخصی شماست ، دقیقا ۳ تا ۴ برابر چیزی که هست و باید باشد .

  1. سید رضا گفت:

   دوست عزیز تمامی قیمت ها دقیقاً مطابق با لیست اعلامی اتحادیه استان اصفهان می باشد و صرفاً جهت اطلاع رسانی قرار داده شده است. و به راحتی می توانید از اتحادیه برق ساختمان استان اصفهان استعلام نمایید.

  2. بهرنگ گفت:

   شما کارو بارت چیه؟ . غاز میچرونی عزیز احتمالا که حرف مفت میزنی

   1. جابر گفت:

    دوست عزیز میخوای حرف بزنی بفهم جی میگی .باحیوونا که بزرگ نشدی

  3. میثم گفت:

   سلام.برادر عزیز حتم به یقین جنابعالی برقکار نمیباشید .و برقکار اومده برای شما کار و میخوایید دستمزدشو بدید و دنبال لیست قیمت میگردی که به برقکار پول کمتری بدید.عزیزم هر برقکاری که بخواد خوب کار کنه بخدا این دستمزد براش کمه.

 3. بهرنگ گفت:

  با سلام خدمت دوست عزیزمان باید عرض کنم قیمت‌ها نسبت به اتحادیه های شهرهای دیگر پایین‌تر هست که بالاتر نیست

 4. جعفری گفت:

  باسلام تشکربابت لیست قیمت که گذاشتین، قیمتهابین۱۵تا۲۰ درصدپاینترمناسب جهت اجراست تاانتهای سال جاری البته اگربرقکارهای اماتور و فله ای توکف شهربزارن ،بی دروپیکرترازاتحادیه این صنف هم وجودنداره.

  1. فرزاد گفت:

   ای گفتی ای گفتی

   1. مسلم گفت:

    در خدمتتون هستیم

 5. سیدحسن البوغبیش گفت:

  قیمت شعله برق کشی ساختمان چقدره

 6. مهران گفت:

  همه بدبختی ما اینه که یه ادم بیکار پاشده اومده این شغل وطبیعتا درامدش از بیکاری بهتره ولی برای چهارتا همکار که درامد مغازه و زندگیش از این راه هست اصلا پولی نیست اونوقت میگن (قصد توهین و ارزش پایین اوردن هیچ شغلی را ندارم) ساختمان سازی درامدش خوبه غافل از اینکه همکار گرامی بنده حق زحمت و کار بقیه را دو دستی پیشکش کارفرما کرده .تازه از اون درداورتر اینه که میاند نظر هم میدن!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *