لیست قیمت ها

لیست قیمت محصولات روشنایی ATS light

لیست قیمت محصولات روشنایی ATS light

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/28

ردیف

نوع چراغ

نوع سرپیچ

کد کالا

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ چمنی مکعبی چهارطرفه ارتفاع 30 سانتی متر E27 9001/CH/30 328,000

۲

چراغ چمنی مکعبی چهارطرفه ارتفاع 55 سانتی متر E27 9001/CH/55 550,000

۳

چراغ چمنی مکعبی چهارطرفه ارتفاع 80 سانتی متر E27 9001/CH/80 636,000

۴

چراغ چمنی کتابی دوطرفه ارتفاع 30 سانتی متر GU10 9002/CH/30 310,000

5

چراغ چمنی کتابی دوطرفه ارتفاع 55 سانتی متر GU10 9002/CH/55 504,000

6

چراغ چمنی کتابی دوطرفه ارتفاع 80 سانتی متر Gu10 9002/CH/80 558,000

7

چراغ چمنی مثلثی سه طرفه ارتفاع 33 سانتی متر E27 9003/CH/30 318,000

8

چراغ چمنی مثلثی سه طرفه ارتفاع 55 سانتی متر E27 9003/CH/55 540,000

9

چراغ چمنی مثلثی سه طرفه ارتفاع 80 سانتی متر E27 9003/CH/80 660,000

ردیف

نوع چراغ

نوع سرپیچ

کد کالا

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ آویز سقفی ذوزنقه ای GU10 Z6064/C/GU10 222,000

۲

چراغ آویز سقفی ذوزنقه ای E27 Z6065/C/E27 252,000

۳

چراغ آویز سقفی ذوزنقه ای 5*GU10 Z6066/C/5GU10 594,000  

۴

چراغ سقفی استوانه ای ارتفاع 12 سانتی متر GU10 S8005/C/12 132,000

5

چراغ سقفی استوانه ای ارتفاع 20 سانتی متر GU10 S8005/C/20 144,000

6

چراغ سقفی استوانه ای ارتفاع 30 سانتی متر GU10 S8005/C/30 162,000

7

چراغ سقفی مکعب ارتفاع 12 سانتی متر GU10 M7005/C/12 132,000

8

چراغ سقفی مکعب ارتفاع 20 سانتی متر GU10 M7005/C/20 144,000

9

چراغ سقفی مکعب ارتفاع 30 سانتی متر GU10 M7005/C/30 162,000

10

کفی سقفی و کابل برای نصب آویز چراغ HANG/C6 51,000

11

کفی سقفی مربعی 40×40 سانتیمتر BASE4040 288,000

12

کفی سقفی مستطیل طول 50 سانتیمتر BASE 50 174,000

13

کفی سقفی مستطیل طول 75 سانتیمتر BASE75 198,000

 

ردیف

نوع چراغ

نوع سرپیچ

کد کالا

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ دیواری مکعبی سه طرفه E27 9001/D/30 302,000

۲

چراغ دیواری کتابی GU10 9002/D/30 288,000

۳

چراغ دیواری مثلثی الماسی دو طرفه E27 9003/D/30 288,000

۴

چراغ دیواری دکوراتیو و حیاطی تکی GU10 M7005/D/12/GU10 138,000

5

چراغ دیواری دکوراتیو و حیاطی سه تایی 3*GU10 M7005/D/12/3GU10 264,000

6

چراغ دیواری دکوراتیو و حیاطی دو طرفه 2*GU10 7005/D/2GU10 252,000

7

چراغ دیواری دکوراتیو و حیاطی یک طرفه E27 7005L/D/E27 252,000

8

چراغ دیواری دکوراتیو و حیاطی دو طرفه 2*E27 7005L/2E27 318,000

9

چراغ دیواری دکوراتیو و حیاطی ذوزنقه ای GU10 Z6061/D/GU10 170,000

10

چراغ دیواری دکوراتیو و حیاطی ذوزنقه ای 2*GU10 Z7061/D/2GU10 264,000

11

چراغ دیواری دکوراتیو و حیاطی ذوزنقه ای E27 Z6061/D/E27 198,000

12

چراغ دیواری دکوراتیو و حیاطی ذوزنقه ای 2*E27 Z7061/D/2E27  282,000

13

چراغ دیواری دکوراتیو و حیاطی ذوزنقه ای 2*GU10 6062/D/2GU10 276,000

14

چراغ دیواری دکوراتیو و حیاطی ذوزنقه ای 2*GU10 6063/D/2GU10 348,000

15

چراغ دیواری دکوراتیو انحنادار GU10 M7006/DR/GU10 150,000

16

چراغ دیواری دکوراتیو انحنادار 3*GU10 M7006/DR/3GU10 282,000

17

چراغ دیواری داخلی E27 D7007/D/E27 159,000

18

چراغ دیواری داخلی 2*E27 D7007/D/2E27 206,000

19

چراغ دیواری داخلی E27 D7008/D/E27 162,000

20

چراغ دیواری داخلی 2*E27 D7008/D/2E27 216,000

21

چراغ دیواری داخلی با قابلیت چاپ تصویر E27 D7009/D/E27 180,000

22

چراغ دیواری داخلی با قابلیت چاپ تصویر 2*E27 D7009/D/2E27 221,000

23

چراغ دیواری 15 وات LED دکوراتیو و حیاطی M8006/D 192,000

24

چراغ دیواری 20 وات LED دکوراتیو و حیاطی M8007/D 240,000

25

چراغ دیواری 25 وات LED زاویه دار دکوراتیو و حیاطی M9005/D

26

چراغ دیواری 50 وات LED زاویه دار دکوراتیو و حیاطی 9005/D

27

چراغ دیواری زاویه دار دکوراتیو و حیاطی عرض 25 سانتی متر 4*GU10 4004M/D 336,000
28 چراغ دیواری زاویه دار دکوراتیو و حیاطی عرض 35 سانتی متر 5*GU10 4004L/D 372,000

 

ردیف

نوع چراغ

کد کالا

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

پریز روکار 4 خانه کابینت OUTLET PACKAGE 4 620,000

دیدگاهتان را بنویسید