لیست قیمت ها

لیست قیمت محصولات روشنایی شاهچراغ

لیست قیمت محصولات روشنایی شاه چراغ

ردیف

نام پنل گرد بک الیت

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

پنل 7 وات روناک 18,000                

2

پنل 9 وات روناک 28,500

3

پنل 12 وات روناک 40,000

4

پنل 18 وات روناک

5

پنل 24 وات روناک

ردیف

نام پنل گرد دور شیشه بک الیت

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

پنل 7 وات رونیاکا 22,500                

2

پنل 9 وات رونیاکا 34,100

3

پنل 12 وات رونیاکا 50,500

4

پنل 18 وات رونیاکا

5

پنل 24 وات رونیاکا

ردیف

نام پنل مربع

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

صدرا 25 وات (پنل بک لایت 20*20) 105,000                

2

صدرا 45 وات (پنل بک لایت 30*30) 204,000

3

صدرا 85 وات (پنل بک لایت 60*60) 627,000

ردیف

نام چراغ های شبکه ال ای دی

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

شبکه 75 وات پریسماتیک 524,000                

2

شبکه 32*3 انودایز-توکار SMD 510,000

3

شبکه 32*3 انودایز-روکار SMD 504,000

ردیف

براکت DOB

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

 چراغ براکت PTL &HTL 14W 39,000                


2

 چراغ براکت PTL &HTL 28W 66,000

3

 چراغ براکت PTL &HTL 42W 95,000

4

 چراغ براکت PTL &HTL 55W 125,500

5

 چراغ براکت PTL &HTL 85W 184,000

ردیف

براکت ال ای دی ZTL

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

 چراغ براکت ZTL 12w 47,500                

2

 چراغ براکت ZTL 20w 66,000

3

 چراغ براکت ZTL 30w 82,500

4

 چراغ براکت ZTL 45w 121,000

5

 چراغ براکت ZTL 70w 184,000

6

 چراغ براکت ZTL 90w 242,000

ردیف

براکت ال ای دی FTL

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

 چراغ براکت FTL 12w 50,000                

2

 چراغ براکت FTL 20w 70,500

3

 چراغ براکت FTL 30w 87,000

4

 چراغ براکت FTL 45w 130,000

5

 چراغ براکت FTL 70w 198,000

6

 چراغ براکت FTL 90w 248,000

ردیف

چراغ ال ای دی دیواری

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

چراغ BTL 40W 110,000                

ردیف

نام لامپ ال ای دی

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

لامپ 16W LED FPL 53,000                

لامپ 18W LED PLL 33,000  

ردیف

نام کتیبه دیواری

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

رویال 36*4 FPL 253,000                

رویال 36*2 FPL 176,000  

ردیف

نام کتیبه دیواری

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

رویال 36*4 LED 182,000                

رویال 36*2 LED 144,000  

ردیف

نام چراغ خطی بدنه فلزی

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

شهاب و تارا کوتاه FPL 66,000                

شهاب و تارا بلند FPL 86,000  

3

پردیس 36*4 باند FPL 143,000  

4

پردیس 36*4 کوتاه FPL 121,000  

ردیف

نام چراغ خطی بدنه فلزی

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

شهاب و تارا کوتاه LED 36,500                

شهاب و تارا بلند LED 52,000  

3

پردیس 36*4 باند LED 80,000  

4

پردیس 36*4 کوتاه LED 57,500  

ردیف

نام چراغ های شبکه سقفی اف پی ال

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

شبکه 36*4 انودایز – توکار FPL 493,000                
 
 
 

شبکه 36*3 انودایز – توکار FPL 448,000

3

شبکه 36*4 انودایز – روکار FPL 462,000

4

شبکه 36*3 انودایز – روکار FPL 417,000

5

شبکه 36*2 روکار شهاب FPL 225,000

6

شبکه 36*3 روکار شهاب FPL 273,000

ردیف

نام چراغ های شبکه سقفی ال ای دی

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

شبکه 36*4 انودایز – توکار LED 396,000                
 
 
 

شبکه 36*3 انودایز – توکار LED 363,000

3

شبکه 36*4 انودایز – روکار LED 363,000

4

شبکه 36*3 انودایز – روکار LED 333,000

ردیف

نام چراغ های شبکه سقفی اف پی ال

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

کلاستیک 55,000                
 
 
 

پارس 84,000

ردیف

نام چراغ های شبکه سقفی اف پی ال

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

بالاست 36*1 ترمینالی 38,000                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بالاست 36*2 کلاسیک 41,000

3

بالاست 36*2 ترمینالی 51,000

4

بالاست 36*2 پارسیان 44,000

5

بالاست 36*2 هایترونیک 53,000

6

ماژول 32 وات + هیت سینک 47,000

7

درایور 36 تا 45 وات 55,000

8

درایور 17 تا 35 وات 44,000

9

درایور 0 تا 16 وات 31,000

10

هلدر فلزی 550

11

سوکت اف پی ال 3,000

دیدگاهتان را بنویسید