لیست قیمت ها

لیست قیمت محصولات روشنایی زمان نور

لیست قیمت محصولات روشنایی زمان نور

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/24

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

لامپ LED حبابی 9 وات رنگی E27 سبز/قرمز/آبی 34,000  

2

لامپ LED حبابی 9 وات E27 مهتابی/آفتابی 31,000

3

لامپ LED حبابی 12 وات E27 مهتابی/آفتابی 37,000

4

لامپ LED حبابی 15 وات E27 مهتابی/آفتابی 52,000

5

لامپ LED حبابی 18 وات E27 مهتابی/آفتابی 74,000

6

لامپ LED حبابی 20 وات E27 مهتابی/آفتابی 77,000

7

لامپ LED حبابی 25 وات E27 مهتابی/آفتابی 104,000

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

لامپ LED استوانه ای 30 وات E27 مهتابی/آفتابی 170,000  

۲

لامپ LED استوانه ای 50 وات E27 مهتابی/آفتابی 301,000

۳

لامپ LED استوانه ای 70 وات E27 مهتابی/آفتابی 327,000

۴

لامپ LED استوانه ای 100 وات E27 مهتابی/آفتابی 517,000

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

لامپ LED  استوانه ای 30 وات E27 مهتابی/آفتابی 131,000   

۲

لامپ LED  استوانه ای 40 وات E27 مهتابی/آفتابی 196,000

۳

لامپ LED  استوانه ای 50 وات E27 مهتابی/آفتابی 244,000

۴

لامپ LED  استوانه ای 70 وات E27 مهتابی/آفتابی 432,000

5

لامپ LED  استوانه ای 95 وات E27 مهتابی/آفتابی 614,000

6

لامپ LED  استوانه ای 100 وات E40 مهتابی/آفتابی 614,000

7

لامپ LED  استوانه ای 125 وات E40 مهتابی/آفتابی 987,000
8 لامپ LED  استوانه ای 150 وات E40 مهتابی/آفتابی 1,200,000

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

لامپ کم مصرف تمام پیچ 11 وات E14 آفتابی/مهتابی 26,000  

2

لامپ کم مصرف لوتوس 13 وات E27 آفتابی/مهتابی 29,000

3

لامپ کم مصرف نیم پیچ 15 وات E27 آفتابی/مهتابی 30,000

4

لامپ کم مصرف T3 تمام پیچ 18 وات E27 آفتابی/مهتابی 33,000

5

لامپ کم مصرف مینی T2 تمام پیچ 20 وات E27 آفتابی/مهتابی 44,000

6

لامپ کم مصرف پیچ 23 وات E27 آفتابی/مهتابی 45,000

7

لامپ کم مصرف پیچ 25 وات E27 آفتابی/مهتابی 49,000

8

لامپ کم مصرف پیچ 26 وات E27 آفتابی/مهتابی 45,000

9

لامپ کم مصرف تمام پیچ ویژه 30 وات E27 آفتابی/مهتابی 53,000

10

لامپ کم مصرف بزرگ تمام پیچ 32 وات E27 آفتابی/مهتابی 54,000

11

لامپ کم مصرف بزرگ رنگی تمام پیچ 32 وات E27 سبز/قرمز/آبی 78,000

12

لامپ کم مصرف  پیچ 40 وات E27 آفتابی/مهتابی 87,000

13

لامپ کم مصرف  تمام پیچ 50 وات E27 آفتابی/مهتابی 74,000

14

لامپ کم مصرف  تمام پیچ 65 وات E27 آفتابی/مهتابی 174,000

15

لامپ کم مصرف  پیچ 70 وات E27 آفتابی/مهتابی 213,000

16

لامپ کم مصرف  پیچ 75 وات E27 آفتابی/مهتابی 213,000

17

لامپ کم مصرف  لوتوس 105 وات E27 آفتابی/مهتابی 290,000

18

لامپ کم مصرف  پیچ 105 وات E27 آفتابی/مهتابی 290,000

19

لامپ کم مصرف  فالور/بامبو 105 وات E27 آفتابی/مهتابی 210,000

20

لامپ کم مصرف  لوتوس 200 وات E40 آفتابی/مهتابی 358,000

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

لامپ کم مصرف 36 وات FPL/PLL 2G11 مهتابی/آفتابی 20,000

2

لامپ کم مصرف 36 وات FML 2G11 مهتابی/آفتابی 39,000

3

لامپ کم مصرف 55 وات FML 2G11 مهتابی/آفتابی 49,000

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

لامپ هالوژنی 7 وات GU10 مهتابی/آفتابی 37,000  

 

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

المپ ال ای دی اشکی 2/5 وات فیالمنتی E14 مهتابی/آفتابی 29,000  

2

لامپ ال ای دی شمعی فالورشفاف 7 وات E14 مهتابی/آفتابی 36,000

3

لامپ ال ای دی اشکی شفاف 7 وات E14 مهتابی/آفتابی 34,000

4

لامپ ال ای دی اشکی مات 7 وات E14 مهتابی/آفتابی 34,000

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

پروژکتور COB 30وات وایر آفتابی/مهتابی 253,000   

2

پروژکتور COB 50وات وایر آفتابی/مهتابی 388,000

3

پروژکتور COB 100وات وایر آفتابی/مهتابی 823,000

4

پروژکتور COB 150وات وایر آفتابی/مهتابی 1,180,000

5

پروژکتور COB 200وات وایر آفتابی/مهتابی 1,805,000

6

پروژکتور فلودلایت 50وات وایر آفتابی/مهتابی 532,000

7

پروژکتور فلودلایت 100وات وایر آفتابی/مهتابی 917,000

8

پروژکتور فلودلایت 150وات وایر آفتابی/مهتابی 1,425,000

9

پروژکتور فلودلایت 200وات وایر آفتابی/مهتابی 1,833,000

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

پنل سقفی دور شیشه گرد 7 وات وایر مهتابی/آفتابی 54,000  

2

پنل سقفی دور شیشه گرد 9 وات وایر مهتابی/آفتابی 75,000

3

پنل سقفی دور شیشه گرد 12 وات وایر مهتابی/آفتابی 99,000

4

پنل سقفی دور شیشه گرد 18 وات وایر مهتابی/آفتابی 151,000

5

پنل سقفی دور شیشه گرد 24 وات وایر مهتابی/آفتابی 250,000

6

پنل سقفی دور شیشه گرد 30 وات وایر مهتابی/آفتابی 286,000

7

پنل سقفی مربع اسلیم 9 وات وایر مهتابی/آفتابی 93,000

8

پنل سقفی مربع اسلیم 12 وات وایر مهتابی/آفتابی 130,000

9

پنل سقفی مربع اسلیم 18 وات وایر مهتابی/آفتابی 184,000

10

پنل سقفی گرد اسلیم 15 وات وایر مهتابی/آفتابی 160,000
11 پنل سقفی گرد اسلیم 20 وات وایر مهتابی/آفتابی 199,000

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

 پنل 15 وات قابل تنظیم 5 الی 16 سانتی متر وایر مهتابی/آفتابی 110,000

2

 پنل 20 وات قابل تنظیم 5 الی 16 سانتی متر وایر مهتابی/آفتابی 130,000

3

 پنل 18 وات گرد رو کار وایر مهتابی/آفتابی 177,000

4

 پنل 24 وات گرد رو کار وایر مهتابی/آفتابی 274,000

5

 پنل 30 وات گرد رو کار وایر مهتابی/آفتابی 286,000

6

 پنل 24 وات مربع رو کار وایر مهتابی/آفتابی 262,000

7

 پنل 30 وات مربع رو کار وایر مهتابی/آفتابی 286,000

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

چراغ براکت ال ای دی 18 وات وایر مهتابی/آفتابی 133,000  
2 چراغ براکت ال ای دی 36 وات وایر مهتابی/آفتابی 180,000

ردیف

نوع لامپ

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

چسب برق PVC 4,100  

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

پنل 60*60 -50وات وایر مهتابی/آفتابی 804,000

دیدگاهتان را بنویسید