لیست قیمت ها

لیست قیمت محصولات روشنایی زمان نور

لیست قیمت محصولات روشنایی زمان نور

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

لامپ LED حبابی 9 وات رنگیE27سبز/قرمز/آبی34,000 

2

لامپ LED حبابی 9 واتE27مهتابی/آفتابی31,000

3

لامپ LED حبابی 12 واتE27مهتابی/آفتابی37,000

4

لامپ LED حبابی 15 واتE27مهتابی/آفتابی52,000

5

لامپ LED حبابی 18 واتE27مهتابی/آفتابی74,000

6

لامپ LED حبابی 20 واتE27مهتابی/آفتابی77,000

7

لامپ LED حبابی 25 واتE27مهتابی/آفتابی104,000

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

لامپ LED استوانه ای 30 واتE27مهتابی/آفتابی170,000 

۲

لامپ LED استوانه ای 50 واتE27مهتابی/آفتابی301,000

۳

لامپ LED استوانه ای 70 واتE27مهتابی/آفتابی327,000

۴

لامپ LED استوانه ای 100 واتE27مهتابی/آفتابی517,000

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

لامپ LED  استوانه ای 30 واتE27مهتابی/آفتابی131,000  

۲

لامپ LED  استوانه ای 40 واتE27مهتابی/آفتابی196,000

۳

لامپ LED  استوانه ای 50 واتE27مهتابی/آفتابی244,000

۴

لامپ LED  استوانه ای 70 واتE27مهتابی/آفتابی432,000

5

لامپ LED  استوانه ای 95 واتE27مهتابی/آفتابی614,000

6

لامپ LED  استوانه ای 100 واتE40مهتابی/آفتابی614,000

7

لامپ LED  استوانه ای 125 واتE40مهتابی/آفتابی987,000
8لامپ LED  استوانه ای 150 واتE40مهتابی/آفتابی1,200,000

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

لامپ کم مصرف تمام پیچ 11 واتE14آفتابی/مهتابی26,000 

2

لامپ کم مصرف لوتوس 13 واتE27آفتابی/مهتابی29,000

3

لامپ کم مصرف نیم پیچ 15 واتE27آفتابی/مهتابی30,000

4

لامپ کم مصرف T3 تمام پیچ 18 واتE27آفتابی/مهتابی33,000

5

لامپ کم مصرف مینی T2 تمام پیچ 20 واتE27آفتابی/مهتابی44,000

6

لامپ کم مصرف پیچ 23 واتE27آفتابی/مهتابی45,000

7

لامپ کم مصرف پیچ 25 واتE27آفتابی/مهتابی49,000

8

لامپ کم مصرف پیچ 26 واتE27آفتابی/مهتابی45,000

9

لامپ کم مصرف تمام پیچ ویژه 30 واتE27آفتابی/مهتابی53,000

10

لامپ کم مصرف بزرگ تمام پیچ 32 واتE27آفتابی/مهتابی54,000

11

لامپ کم مصرف بزرگ رنگی تمام پیچ 32 واتE27سبز/قرمز/آبی78,000

12

لامپ کم مصرف  پیچ 40 واتE27آفتابی/مهتابی87,000

13

لامپ کم مصرف  تمام پیچ 50 واتE27آفتابی/مهتابی74,000

14

لامپ کم مصرف  تمام پیچ 65 واتE27آفتابی/مهتابی174,000

15

لامپ کم مصرف  پیچ 70 واتE27آفتابی/مهتابی213,000

16

لامپ کم مصرف  پیچ 75 واتE27آفتابی/مهتابی213,000

17

لامپ کم مصرف  لوتوس 105 واتE27آفتابی/مهتابی290,000

18

لامپ کم مصرف  پیچ 105 واتE27آفتابی/مهتابی290,000

19

لامپ کم مصرف  فالور/بامبو 105 واتE27آفتابی/مهتابی210,000

20

لامپ کم مصرف  لوتوس 200 واتE40آفتابی/مهتابی358,000

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

لامپ کم مصرف 36 وات FPL/PLL2G11مهتابی/آفتابی20,000

2

لامپ کم مصرف 36 وات FML2G11مهتابی/آفتابی39,000

3

لامپ کم مصرف 55 وات FML2G11مهتابی/آفتابی49,000

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

لامپ هالوژنی 7 واتGU10مهتابی/آفتابی37,000 

 

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

المپ ال ای دی اشکی 2/5 وات فیالمنتیE14مهتابی/آفتابی29,000 

2

لامپ ال ای دی شمعی فالورشفاف 7 واتE14مهتابی/آفتابی36,000

3

لامپ ال ای دی اشکی شفاف 7 واتE14مهتابی/آفتابی34,000

4

لامپ ال ای دی اشکی مات 7 واتE14مهتابی/آفتابی34,000

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

پروژکتور COB 30واتوایرآفتابی/مهتابی253,000  

2

پروژکتور COB 50واتوایرآفتابی/مهتابی388,000

3

پروژکتور COB 100واتوایرآفتابی/مهتابی823,000

4

پروژکتور COB 150واتوایرآفتابی/مهتابی1,180,000

5

پروژکتور COB 200واتوایرآفتابی/مهتابی1,805,000

6

پروژکتور فلودلایت 50واتوایرآفتابی/مهتابی532,000

7

پروژکتور فلودلایت 100واتوایرآفتابی/مهتابی917,000

8

پروژکتور فلودلایت 150واتوایرآفتابی/مهتابی1,425,000

9

پروژکتور فلودلایت 200واتوایرآفتابی/مهتابی1,833,000

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

پنل سقفی دور شیشه گرد 7 واتوایرمهتابی/آفتابی54,000 

2

پنل سقفی دور شیشه گرد 9 واتوایرمهتابی/آفتابی75,000

3

پنل سقفی دور شیشه گرد 12 واتوایرمهتابی/آفتابی99,000

4

پنل سقفی دور شیشه گرد 18 واتوایرمهتابی/آفتابی151,000

5

پنل سقفی دور شیشه گرد 24 واتوایرمهتابی/آفتابی250,000

6

پنل سقفی دور شیشه گرد 30 واتوایرمهتابی/آفتابی286,000

7

پنل سقفی مربع اسلیم 9 واتوایرمهتابی/آفتابی93,000

8

پنل سقفی مربع اسلیم 12 واتوایرمهتابی/آفتابی130,000

9

پنل سقفی مربع اسلیم 18 واتوایرمهتابی/آفتابی184,000

10

پنل سقفی گرد اسلیم 15 واتوایرمهتابی/آفتابی160,000
11پنل سقفی گرد اسلیم 20 واتوایرمهتابی/آفتابی199,000

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

 پنل 15 وات قابل تنظیم 5 الی 16 سانتی متروایرمهتابی/آفتابی110,000

2

 پنل 20 وات قابل تنظیم 5 الی 16 سانتی متروایرمهتابی/آفتابی130,000

3

 پنل 18 وات گرد رو کاروایرمهتابی/آفتابی177,000

4

 پنل 24 وات گرد رو کاروایرمهتابی/آفتابی274,000

5

 پنل 30 وات گرد رو کاروایرمهتابی/آفتابی286,000

6

 پنل 24 وات مربع رو کاروایرمهتابی/آفتابی262,000

7

 پنل 30 وات مربع رو کاروایرمهتابی/آفتابی286,000

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

چراغ براکت ال ای دی 18 واتوایرمهتابی/آفتابی133,000 
2چراغ براکت ال ای دی 36 واتوایرمهتابی/آفتابی180,000

ردیف

نوع لامپ

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

چسب برق PVC4,100 

ردیف

نوع لامپ

سرپیچ

رنگ نور

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

پنل 60*60 -50واتوایرمهتابی/آفتابی804,000

دیدگاهتان را بنویسید