لیست قیمت ها

لیست قیمت محصولات برتر الکترونیک

لیست قیمت محصولات برتر الکترونیک نفیس نور پنل سقفی ترانس مهتابی

ردیف

شرح کالا

رنگ نور

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

پنل ال ای دی دور شیشه ای آترین – 7 وات  آفتابی /مهتابی/طبیعی 34,000                

2

پنل ال ای دی دور شیشه ای آترین – 12 وات  آفتابی /مهتابی/طبیعی 54,000

3

پنل ال ای دی دور شیشه ای آترین – 18 وات  آفتابی /مهتابی/طبیعی 82,000

4

پنل ال ای دی دور طلق آسا – 7 وات  آفتابی /مهتابی/طبیعی 25,000

5

پنل ال ای دی دور طلق آسا – 12 وات آفتابی /مهتابی/طبیعی 48,000

6

پنل ال ای دی دور طلق آسا – 18 وات  آفتابی /مهتابی/طبیعی 74,000

7

پنل ال ای دی رابو – 2 وات  آفتابی /مهتابی/طبیعی

8

پنل ال ای دی رابو – 4 وات  آفتابی /مهتابی/طبیعی 18,000

9

پنل ال ای دی رابو – 7 وات آفتابی /مهتابی/طبیعی 24,000

10

پنل ال ای دی کالسیک – 7 وات آفتابی /مهتابی/طبیعی 29,000

11

پنل ال ای دی کالسیک – 12 وات آفتابی /مهتابی/طبیعی 52,000

12

پنل ال ای دی کالسیک – 18 وات آفتابی /مهتابی/طبیعی 81,000

13

پنل ال ای دی سورن – 4 وات آفتابی /مهتابی/طبیعی 18,000

14

پنل ال ای دی سورن – 7 وات آفتابی /مهتابی/طبیعی 29,000 

15

پنل ال ای دی سورن – 12 وات آفتابی /مهتابی/طبیعی 50,000 

16

پنل ال ای دی سورن – 18 وات آفتابی /مهتابی/طبیعی 73,000 

17

پنل ال ای دی تارا – 7 وات آفتابی /مهتابی/طبیعی 30,000 

18

پنل ال ای دی تارا – 12 وات آفتابی /مهتابی/طبیعی  

19

پنل ال ای دی تارا – 18 وات آفتابی /مهتابی/طبیعی  

20

پنل ال ای دی دایان – 18 وات آفتابی /مهتابی/طبیعی 99,000 

21

پنل ال ای دی دایان – 25 وات آفتابی /مهتابی/طبیعی  

22

پنل ال ای دی دایان – 50 وات آفتابی /مهتابی/طبیعی  550,000

23

پنل ال ای دی توس – 7 وات آفتابی /مهتابی/طبیعی 45,000 

24

پنل ال ای دی توس – 12 وات آفتابی /مهتابی/طبیعی  69,000

25

پنل ال ای دی توس – 18 وات آفتابی /مهتابی/طبیعی  98,000

26

پنل ال ای دی فراز – 30 وات آفتابی/مهتابی  

27

پنل ال ای دی فراز – 50 وات آفتابی/مهتابی 300,000 

28

پنل ال ای دی فراز – 100 وات آفتابی/مهتابی  

ردیف

شرح کالا

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

بالاست الکترونیکی لامپ FPL/FLU اتصال ترمینالی – 18*1 وات  42,000                

2

بالاست الکترونیکی لامپ FPL/FLU اتصال ترمینالی – 36*1 وات  42,000

3

بالاست الکترونیکی لامپ FPL/FLU اتصال ترمینالی – 18*2 وات  52,000

4

بالاست الکترونیکی لامپ FPL/FLU اتصال ترمینالی – 36*2 وات  52,000

5

بالاست الکترونیکی لامپ FPL اتصال سوکتی 18*1 وات 41,000

6

بالاست الکترونیکی لامپ FPL اتصال سوکتی 36*1 وات 41,000

7

بالاست الکترونیکی لامپ FPL اتصال سوکتی 18*2 وات 51,000

8

بالاست الکترونیکی لامپ FPL اتصال سوکتی 36*2 وات 51,000

9

درایور ال ای دی 100 وات  / 36-24 VDC

10

درایور ال ای دی 80 وات  / 36-24 VDC

11

درایور ال ای دی 50 وات  / 36-24 VDC 160,000

12

درایور ال ای دی 50 وات  / 60-30 VDC 130,000

13

درایور ال ای دی 50 وات  / 90-50 VDC 130,000

دیدگاهتان را بنویسید