لیست قیمت ها

لیست قیمت محصولات ایران الکتریک (فضل الکتریک)

لیست قیمت محصولات ایران الکتریک (فضل الکتریک)

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/24

ردیف

شرح کالا

قیمت رنگ سفید (تومان)

قیمت رنگ بژ (تومان)

تصویر

۱

کلید یک پل

23,800 27,200   

۲

کلید دو پل 27,400 30,800

۳

کلید تبدیل 26,600 30,000

۴

شاسی زنگ 24,400 27,800

5

پریز برق 22,800 26,200  

6

فیش آنتن 23,100 26,500

7

سوکت تلفن تک 22,800 26,200

8

پریز برق ارت دار 26,600 30,000

9

پریز برق ارت دار دربدار 31,500 35,500

10

پریز برق (پشت سرامیکی) 27,200  30,600  

11

پریز برق ارت دار (پشت سرامیکی) 30,900 34,300

12

پریز برق ارت دار دربدار (پشت سرامیکی) 35,900 39,800

13

پریز برق BS-1363 31,000 34,400

14

پریز برق دوقلو 28,400 33,300

15

پریز برق UPS 28,300 28,300

16

شاسی راه پله 24,400 27,800
17 کلید سه پل 44,700 48,100
18 کلید کولر (چهار پل) 64,400 67,800
19 کلید کراس 36,400 39,800
20 کلید دیمر روشنایی 83,800 87,200
21 کلید دیمر فن 83,800 87,200
22 سنسور(چشم) حرکتی 180 درجه 306,000 309,300
23 پریز تلفن دوکاره 26,400 29,800
24 سوکت تلفن دوقلو 27,200 30,600
25 سوکت CAT3 39,600 42,900
26 سوکت CAT6 67,700 71,100
27 سوکت تک (بدون سوکت) 22,800 26,100
28 سوکت دوقلو (بدون سوکت) 22,800 26,100
29 سوکت CAT6+CAT6 115,500 118,900
30 سوکت CAT3+CAT3 62,000 65,400
31 سوکت CAT6+CAT3 78,700 82,100
32 زنگ اخبار 43,700 47,100
33 زنگ دینگ دانگ 54,600 58,000
34 فیش آنتن SAT 28,300 31,700
35 فیش آنتن مرکزی 95,500 98,900
36 فیش بلندگو 28,200 31,600
37 کاور بارانی کلید پریز توکار 18,400

دیدگاهتان را بنویسید