لیست قیمت ها

لیست قیمت محصولات ارت

لیست قیمت محصولات ارت

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/24

رديف

نام کالا

ضخامت

وزن

قيمت

تصوير

۱

صفحه ارت اتمایز ۳۰×۳۰ ۳ میلی متر  ۱/۸kg ۵۳,۰۰۰ تومان محصولات ارت ارتینگ نفیس نور

۲

صفحه ارت اتمایز ۳۰×۳۰ ۵ میلی متر ۳/۵kg ۶۵,۰۰۰ تومان

۳

صفحه ارت اتمایز ۴۰×۴۰ ۳ میلی متر ۳kg ۹۸,۰۰۰ تومان

۴

صفحه ارت اتمایز ۴۰×۴۰ ۵ میلی متر ۳/۰۵kg ۱۱۲,۰۰۰ تومان

۵

صفحه ارت اتمایز ۵۰×۵۰ ۳ میلی متر ۶kg ۱۲۵,۰۰۰ تومان

۶

صفحه ارت اتمایز ۵۰×۵۰ ۵ میلی متر ۱۱kg ۱۷۶,۰۰۰ تومان

۷

صفحه ارت اتمایز ۶۰×۶۰ ۳ میلی متر ۱۱/۳kg ۲۱۵,۰۰۰ تومان

۸

صفحه ارت اتمایز ۶۰×۶۰ ۵ میلی متر ۱۲/۵kg ۲۳۵,۰۰۰ تومان

۹

صفحه ارت اتمایز ۷۰×۷۰ ۳ میلی متر ۱۶/۸kg ۳۱۰,۰۰۰ تومان

۱۰

صفحه ارت اتمایز ۷۰×۷۰ ۵ میلی متر ۱۴/۳kg ۲۸۵,۰۰۰ تومان

رديف

نام کالا

طول

وزن

قيمت

تصوير

۱

ميله ارت اتمايز قطر ۱۴ ۱/۵ متر   ۴/۲Kg ۱۹,۵۰۰ تومان میله ارت مسی

۲

ميله ارت اتمايز قطر ۱۶ ۱/۵ متر   ۳/۳Kg ۲۶,۵۰۰ تومان

۳

ميله ارت کاپرباند قطر ۱۴ ۵/۱ متر   ۸/۲Kg ۶۷,۰۰۰ تومان

۴

ميله ارت کاپرباند قطر ۱۶ ۵/۱ متر   ۷/۳Kg ۹۵,۰۰۰ تومان

۵

ميله ارت کاپرباند قطر ۱۶ ۳ متر   ۴/۸Kg ۱۹۲,۴۰۰ تومان

۶

ميله ارت گالوانيزه قطر ۱۴ ۵/۱ متر   ۸/۲Kg ۱۷,۸۰۰ تومان

۷

ميله ارت گالوانيزه قطر ۱۶ ۵/۱ متر   ۷/۳Kg ۲۳,۲۰۰ تومان

۸

ميله ارت گالوانيزه قطر ۲۰ ۵/۱ متر  ۴/۸Kg ۴۷,۳۰۰ تومان

رديف

نام کالا

طول

وزن

قيمت

تصوير

۱

شمش نول مسی ۶ پیچ ۰/۱kg ۸,۰۰۰ تومان

۲

شمش نول مسی ۱۲ پیچ ۰/۱kg ۱۲,۰۰۰ تومان

۳

شمش نول مسی ۱۴ پیچ ۰/۱kg ۱۳,۰۰۰ تومان

رديف

نام کالا

سایز

وزن

قيمت

تصوير

۱

کلمپ ارت مسی ۷۰ ۰/۱kg ۱۵,۰۰۰ تومان

۲

کلمپ ارت مسی ۱۲۰ ۰/۱kg ۲۰,۰۰۰ تومان

۳

کلمپ ارت U شکل مسی ۰/۱kg ۲۵,۰۰۰ تومان

۴

کلمپ میله ارت مسی ۰/۱۵kg ۲,۰۰۰ تومان

۵

کلمپ سه راهی ارت مسی ۰/۱kg ۱۱,۰۰۰ تومان

رديف

نام کالا

نوع

وزن

قيمت

تصوير

۱

بنتونیت معمولی ۳۰kg ۳,۶۰۰ تومان

۲

بنتونیت اکتیو ۳۰kg ۴,۱۰۰ تومان

۳

بنتونیت سوپراکتیور ۲۵kg ۱۳,۵۰۰ تومان

رديف

نام کالا

سایز

وزن

قيمت

تصوير

۱

جعبه تست ارت ۲۵×۱۶×۱۰ ۳/۶kg ۹۵,۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید