لیست قیمت ها

لیست قیمت لوله و اتصالات برق نوین بَسپار

لوله و اتصالات برق خرطومی نوین بسپار نفیس نور

تاریخ بروزرسانی : 1400/03/03

لیست قیمت لوله و اتصالات برق نوین بَسپار

ردیف

شرح کالا

سایز

قیمت مصرف کننده هر حلقه (تومان)

تصویر

1

 خرطومی نسوز با نشان استاندارد ملی 20*25 160,000                

2

 خرطومی نسوز با نشان استاندارد ملی 20*21 139,000

3

 خرطومی نسوز با نشان استاندارد ملی 20*16 68,000

4

 خرطومی نسوز با نشان استاندارد ملی 20*13 61,000

5

 خرطومی نسوز با نشان استاندارد ملی 20*11 56,000

6

 خرطومی نسوز با نشان استاندارد ملی 40*16 147,000

7

 خرطومی نسوز با نشان استاندارد ملی 40*13 133,000

8

 خرطومی نسوز با نشان استاندارد ملی 40*11 110,000

 

ردیف

شرح کالا

سایز

قیمت مصرف کننده هر عدد (تومان)

تصویر

1

زانو خرطومی با قابلیت ارتجاعی 20 3,000                

2

زانو خرطومی با قابلیت ارتجاعی 25 4,200

 

ردیف

شرح کالا

سایز

قیمت مصرف کننده هر شاخه (تومان)

تصویر

1

 لوله هادی برق استاندارد با قابلیت خم سرد 2*20 48,000                

2

 لوله هادی برق استاندارد با قابلیت خم سرد 1/9*25 57,000

3

 لوله هادی برق استاندارد با قابلیت خم سرد 1/8*32 71,000

 

ردیف

شرح کالا

سایز

قیمت مصرف کننده هر شاخه (تومان)

تصویر

1

 لوله هادی برق استاندارد با قابلیت نشکن / خم سرد UPVC 20 65,000                

2

 لوله هادی برق استاندارد با قابلیت نشکن / خم سرد UPVC 25 73,000

3

 لوله هادی برق استاندارد با قابلیت نشکن / خم سرد UPVC 32 102,000

ردیف

شرح کالا

سایز

قیمت مصرف کننده هر شاخه (تومان)

تصویر

1

لوله پولیکا 1/5*20 36,000                


 

ردیف

شرح کالا

سایز

قیمت مصرف کننده هر عدد (تومان)

تصویر

1

بوشن سایز 20 20 500                
دیدگاهتان را بنویسید