لیست قیمت ها

لیست قیمت بست لوله فلکسی روکش دار(عایق دار)

لیست قیمت بست لوله فلکسی روکش دار(عایق دار)

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/24

ردیف

شرح کالا

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

بست لوله فلکسی روکش دار(عایق دار) سایز 6mm 500     

2

بست لوله فلکسی روکش دار(عایق دار) سایز 8mm 600
3 بست لوله فلکسی روکش دار(عایق دار) سایز 10mm

4

بست لوله فلکسی روکش دار(عایق دار) سایز 13mm 630

5

بست لوله فلکسی روکش دار(عایق دار) سایز 16mm 650

6

بست لوله فلکسی روکش دار(عایق دار) سایز 18mm 680

7

بست لوله فلکسی روکش دار(عایق دار) سایز 20mm 770

8

بست لوله فلکسی روکش دار(عایق دار) سایز 26mm 870

9

بست لوله فلکسی روکش دار(عایق دار) سایز 32mm 940

10

بست لوله فلکسی روکش دار(عایق دار) سایز 36mm 1,110

11

بست لوله فلکسی روکش دار(عایق دار) سایز 45mm 1,600

12

بست لوله فلکسی روکش دار(عایق دار) سایز 50mm 1,800

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.