لیست قیمت ها

لیست قیمت اجرت خدمات برق صنعتی اتحادیه اصفهان 1400

لیست قیمت اجرت خدمات برق صنعتی اتحادیه اصفهان 1400 نفیس نور

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

1

اجرت کابل کشی مقطع 16*2 و 16*3 میلیمتر مربعمتر65,000

2

اجرت کابل کشی مقطع 16*4 و 16*5 میلیمتر مربعمتر70,000

3

اجرت کابل کشی مقطع 25*2 و 25*3 میلیمتر مربعمتر70,000

4

اجرت کابل کشی مقطع 25*4 و 25*5 میلیمتر مربعمتر78,000

5

اجرت کابل کشی مقطع 35*3 و35*4 و 35*5 میلیمتر مربعمتر90,000

6

اجرت کابل کشی مقطع 50*3 و 25+50*3 میلیمتر مربعمتر105,000

7

اجرت کابل کشی مقطع 70*3 و 35+70*3 میلیمتر مربعمتر120,000

8

اجرت کابل کشی مقطع 95*3 و 50+95*3 میلیمتر مربعمتر150,000

9

اجرت کابل کشی مقطع 120*3 و 70+120*3 میلیمتر مربعمتر175,000

10

اجرت کابل کشی مقطع 150*3 و 70+150*3 میلیمتر مربعمتر210,000

11

اجرت کابل کشی مقطع 185*3 و 95+185*3 میلیمتر مربعمتر235,000

12

اجرت کابل کشی مقطع 240*3 و 120+240*3 میلیمتر مربع متر 270,000

13

اجرت سیم کشی مقطع 16 میلیمتر مربعمتر 26,000

14

اجرت سیم کشی مقطع 25 میلیمتر مربع متر30,000

15

اجرت سیم کشی مقطع 35 میلیمتر مربع متر33,000

16

اجرت سیم کشی مقطع 50 میلیمتر مربع متر38,000

17

اجرت سیم کشی مقطع 70 میلیمتر مربع متر 42,000

18

اجرت سیم کشی مقطع 95 میلیمتر مربع متر 55,000

19

اجرت سیم کشی مقطع 120 میلیمتر مربع متر68,000

20

اجرت سیم کشی مقطع 150 میلیمتر مربع متر 85,000

21

اجرت سیم کشی مقطع 185 میلیمتر مربع متر 100,000

22

اجرت سیم کشی مقطع 240 میلیمتر مربع متر 126,000

23

اجرت سیم کشی مقطع 300 میلیمتر مربع متر160,000

24

اجرت سیم کشی مقطع 400 میلیمتر مربعمتر 210,000

25

اجرت سیم کشی مقطع 500 میلیمتر مربع متر250,000 

26

اجرت نصب لوله فلکسیبل سایز 9 و 13متر 72,000 

27

اجرت نصب لوله فلکسیبل سایز 16 و 21 و 25متر 81,000 

28

اجرت نصب لوله فلکسیبل سایز 29 و 36متر 87,000 

29

اجرت نصب لوله فلکسیبل سایز 42 به بالا متر 100,000 

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

30

اجرت لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 13/5متر170,000

31

اجرت لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 16متر180,000

32

اجرت لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 21متر200,000

33

اجرت لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 29متر260,000

34

اجرت لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 36متر320,000

35

اجرت لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 42متر360,000

36

نصب گلند بر روی موتورها و سینی کابل ها از سایز 9 تا 21عدد60,000

37

نصب گلند بر روی موتورها و سینی کابل ها از سایز 25 به بالاعدد90,000

38

سربندی موتور تک فاز تا 1/5 کیلو واتدستگاه400,000

39

سربندی موتور تک فاز2/2 تا 5/5 کیلو واتدستگاه500,000

40

سربندی موتور سه فاز تا 5/5 کیلو وات تک ضربدستگاه700,000

41

سربندی موتور سه فاز تا 15 کیلو وات تک ضربدستگاه800,000

42

سربندی موتور سه فاز7/5 تا 15 کیلو وات دو ضربدستگاه1,050,000

43

سربندی موتور سه فاز 22 تا 55 کیلو وات دو ضربدستگاه1,300,000

44

سربندی موتور سه فاز 75 تا 160 کیلو وات دو ضربدستگاه1,650,000

45

سربندی موتور سه فاز بالاتر از 160 کیلو واتدستگاه2,100,000

46

اجرت نصب سینی یا لدر عرض 5 و 10 سانتی متر متر 150,000

47

اجرت نصب سینی یا لدر عرض 15 و 20 سانتی متر متر 210,000

48

اجرت نصب سینی یا لدر عرض 25 و 30 سانتی متر متر270,000

49

اجرت نصب سینی یا لدر عرض 50 سانتی متر متر360,000

50

اجرت نصب سینی یا لدر عرض 60 سانتی متر متر450,000

51

اجرت نصب ساپورت 10 و 15 و 20 و 25 و 30 سانتی متر بدون جوشکاری عدد 280,000

52

اجرت نصب ساپورت 40 و 50 و 60 سانتی متر بدون جوشکاریعدد300,000

53

اجرت نصب زانو 10 و 15 و 20 و 25 و 30عدد150,000

54

اجرت نصب زانو 40 و 50 و 60عدد230,000

55

اجرت نصب سه راهی 10 و 15 و 20 و 25 و 30عدد230,000

56

اجرت نصب سه راهی 40 و 50 و 60عدد 300,000

57

اجرت نصب چهار راهی 10 و 15 و 20 و 25 و 30عدد 300,000

58

اجرت نصب چهر راهی 40 و 50 و 60عدد380,000

59

اجرت نصب یو چنل از 10 سانتی متر تا 1 متر عدد300,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

60

اجرت نصب راد سقفیعدد230,000

61

اجرت پرس کابلشو و موف تا 16 همراه با روکش حرارتیعدد50,000

62

اجرت پرس کابلشو و موف 25 و 35 همراه با روکش حرارتیعدد80,000

63

اجرت پرس کابلشو و موف 50 و 70 همراه با روکش حرارتیعدد260,000

64

اجرت پرس کابلشو و موف 95 و 120 همراه با روکش حرارتیعدد380,000

65

اجرت پرس کابلشو و موف 150 تا 185 همراه با روکش حرارتیعدد420,000

66

اجرت پرس کابلشو و موف 240 تا 300 همراه با روکش حرارتیعدد550,000

67

اجرت پرس کابلشو و موف 400 تا 500 همراه با روکش حرارتیعدد600,000

تذکرات مهم

 • این فهرست بها مبنای قیمت گذاری مورد توافق کمسیون برق صنعتی ( مورد تایید هیئت مدیره اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان قطعات الکتریک و الکترونیک ) می باشد.
 • با توجه به شرایط خاص و توافق طرفین قبل از انجام کار و تنظیم قرارداد کتبی قابل افزایش و کاهش می باشد.
 • تنظیم قرارداد بین کارفرما و پیمانکار الزامی می باشد.
 • پیمانکار ملزم به ارائه فاکتور معتبر می باشد.
 • تهیه و نصب بالابر در محل پروژه به عهده کارفرما می باشد.
 • در صورت نصب تجهیزات تا ارتفاع 4 متر قیمت فهرست بها و از 4 متر به بالا به ازای هر متر 10 درصد به قیمت مذکور اضافه می گردد.
 • در صورت فاصله بودن پروژه به گونه ای که نیاز به محل اسکان کارگران پیمانکار می باشد، 25 درصد به کل مبلغ اضافه می شود.
 • تامین آب و برق مورد نیاز به عهده کارفرما می باشد.
 • تجهیزات ایمنی مانند مانع کله قندی و چراغ چشمک زن و تابلو های هشدار و کفش و کلاه و لباس و دستکش و کمربند ایمنی و همچنین بیمه مسئولیت به عهده پیمانکار می باشد.
 • کابل کشی و سیم کشی مربوط به ترانشه – سینی و لدر می باشد و در صورت عبور از کاندویت 25 درصد به مبلغ اضافه می گردد.
 • قیمت های فوق الذکر خالص و در صورت لزوم بیمه و مالیات به آن اضافه می گردد.

8 نظر در “لیست قیمت اجرت خدمات برق صنعتی اتحادیه اصفهان 1400

 1. 989357552641 گفت:

  سایت نفیس نور این چه قیمت‌هایی پایینی است؟!!! کدام تایید اتحادیه را دارید. ادعای غیرواقع نکنید. اگر تاییدیه دارید نامه آنرا رو سایت بزارید. چرا بازار را خراب میکنید.

 2. حامد سپاسه گفت:

  خوبه فقط به روز نیست.
  لطفا در صورت امکان نرخ های جدید رو اطلاع رسانی کنید

 3. bagher گفت:

  این چه قیمت های هست بروی دوسر کابل ۲۵×۴پرس کابل بزنی برای ۶۴ هزارتومان بگو ۱۰۰ هزارتومان پول سرویس ماشین هم در نمیاد

 4. ارسلان شهاب گفت:

  سلام
  لطفا نرخ کنده کاری وخم کاری لوله pvc با حرارت همراه ساپورت رو هم بفرمائید
  تشکر

 5. اکبر گفت:

  باسلام ببخشید بااین اوضاع گرونی به نظر شما کابل کشی ۵۰ متربایه کارگر واقعا باید اینقدر باشه تا غروب پول ۲ کیلو برنج در نمیاد

 6. سعید گفت:

  خیلی خوبه ولی حس میکنم قیمت ها یه مقدار پایین تر هست

 7. مجید گلچین گفت:

  گاهی خیلی بیشتر از این مبلغ ها کار می‌بره

  شما کابل ۳#۹۵تو ارتفاع ۴متری چطور تو سینی میذارید؟

 8. محمدصالح گل زردی گفت:

  عالی بود عالی، لطفا اگر نرخ های جدیدی از اتحادیه اعلام شد، به بنده نیز اطلاع رسانی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید