لیست قیمت ها

لیست قیمت اجرت خدمات برق صنعتی اتحادیه اصفهان 1400

لیست قیمت اجرت خدمات برق صنعتی اتحادیه اصفهان 1400 نفیس نور

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/11

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

1

اجرت کابل کشی مقطع 16*2 و 16*3 میلیمتر مربع متر 65,000

2

اجرت کابل کشی مقطع 16*4 و 16*5 میلیمتر مربع متر 70,000

3

اجرت کابل کشی مقطع 25*2 و 25*3 میلیمتر مربع متر 70,000

4

اجرت کابل کشی مقطع 25*4 و 25*5 میلیمتر مربع متر 78,000

5

اجرت کابل کشی مقطع 35*3 و35*4 و 35*5 میلیمتر مربع متر 90,000

6

اجرت کابل کشی مقطع 50*3 و 25+50*3 میلیمتر مربع متر 105,000

7

اجرت کابل کشی مقطع 70*3 و 35+70*3 میلیمتر مربع متر 120,000

8

اجرت کابل کشی مقطع 95*3 و 50+95*3 میلیمتر مربع متر 150,000

9

اجرت کابل کشی مقطع 120*3 و 70+120*3 میلیمتر مربع متر 175,000

10

اجرت کابل کشی مقطع 150*3 و 70+150*3 میلیمتر مربع متر 210,000

11

اجرت کابل کشی مقطع 185*3 و 95+185*3 میلیمتر مربع متر 235,000

12

اجرت کابل کشی مقطع 240*3 و 120+240*3 میلیمتر مربع متر  270,000

13

اجرت سیم کشی مقطع 16 میلیمتر مربع متر  26,000

14

اجرت سیم کشی مقطع 25 میلیمتر مربع متر 30,000

15

اجرت سیم کشی مقطع 35 میلیمتر مربع متر 33,000

16

اجرت سیم کشی مقطع 50 میلیمتر مربع متر 38,000

17

اجرت سیم کشی مقطع 70 میلیمتر مربع متر  42,000

18

اجرت سیم کشی مقطع 95 میلیمتر مربع متر  55,000

19

اجرت سیم کشی مقطع 120 میلیمتر مربع متر 68,000

20

اجرت سیم کشی مقطع 150 میلیمتر مربع متر  85,000

21

اجرت سیم کشی مقطع 185 میلیمتر مربع متر  100,000

22

اجرت سیم کشی مقطع 240 میلیمتر مربع متر  126,000

23

اجرت سیم کشی مقطع 300 میلیمتر مربع متر 160,000

24

اجرت سیم کشی مقطع 400 میلیمتر مربع متر  210,000

25

اجرت سیم کشی مقطع 500 میلیمتر مربع متر 250,000 

26

اجرت نصب لوله فلکسیبل سایز 9 و 13 متر  72,000 

27

اجرت نصب لوله فلکسیبل سایز 16 و 21 و 25 متر  81,000 

28

اجرت نصب لوله فلکسیبل سایز 29 و 36 متر  87,000 

29

اجرت نصب لوله فلکسیبل سایز 42 به بالا متر  100,000 

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

30

اجرت لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 13/5 متر 170,000

31

اجرت لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 16 متر 180,000

32

اجرت لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 21 متر 200,000

33

اجرت لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 29 متر 260,000

34

اجرت لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 36 متر 320,000

35

اجرت لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 42 متر 360,000

36

نصب گلند بر روی موتورها و سینی کابل ها از سایز 9 تا 21 عدد 60,000

37

نصب گلند بر روی موتورها و سینی کابل ها از سایز 25 به بالا عدد 90,000

38

سربندی موتور تک فاز تا 1/5 کیلو وات دستگاه 400,000

39

سربندی موتور تک فاز2/2 تا 5/5 کیلو وات دستگاه 500,000

40

سربندی موتور سه فاز تا 5/5 کیلو وات تک ضرب دستگاه 700,000

41

سربندی موتور سه فاز تا 15 کیلو وات تک ضرب دستگاه 800,000

42

سربندی موتور سه فاز7/5 تا 15 کیلو وات دو ضرب دستگاه 1,050,000

43

سربندی موتور سه فاز 22 تا 55 کیلو وات دو ضرب دستگاه 1,300,000

44

سربندی موتور سه فاز 75 تا 160 کیلو وات دو ضرب دستگاه 1,650,000

45

سربندی موتور سه فاز بالاتر از 160 کیلو وات دستگاه 2,100,000

46

اجرت نصب سینی یا لدر عرض 5 و 10 سانتی متر متر  150,000

47

اجرت نصب سینی یا لدر عرض 15 و 20 سانتی متر متر  210,000

48

اجرت نصب سینی یا لدر عرض 25 و 30 سانتی متر متر 270,000

49

اجرت نصب سینی یا لدر عرض 50 سانتی متر متر 360,000

50

اجرت نصب سینی یا لدر عرض 60 سانتی متر متر 450,000

51

اجرت نصب ساپورت 10 و 15 و 20 و 25 و 30 سانتی متر بدون جوشکاری عدد  280,000

52

اجرت نصب ساپورت 40 و 50 و 60 سانتی متر بدون جوشکاری عدد 300,000

53

اجرت نصب زانو 10 و 15 و 20 و 25 و 30 عدد 150,000

54

اجرت نصب زانو 40 و 50 و 60 عدد 230,000

55

اجرت نصب سه راهی 10 و 15 و 20 و 25 و 30 عدد 230,000

56

اجرت نصب سه راهی 40 و 50 و 60 عدد 300,000

57

اجرت نصب چهار راهی 10 و 15 و 20 و 25 و 30 عدد 300,000

58

اجرت نصب چهر راهی 40 و 50 و 60 عدد 380,000

59

اجرت نصب یو چنل از 10 سانتی متر تا 1 متر عدد 300,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

60

اجرت نصب راد سقفی عدد 230,000

61

اجرت پرس کابلشو و موف تا 16 همراه با روکش حرارتی عدد 50,000

62

اجرت پرس کابلشو و موف 25 و 35 همراه با روکش حرارتی عدد 80,000

63

اجرت پرس کابلشو و موف 50 و 70 همراه با روکش حرارتی عدد 260,000

64

اجرت پرس کابلشو و موف 95 و 120 همراه با روکش حرارتی عدد 380,000

65

اجرت پرس کابلشو و موف 150 تا 185 همراه با روکش حرارتی عدد 420,000

66

اجرت پرس کابلشو و موف 240 تا 300 همراه با روکش حرارتی عدد 550,000

67

اجرت پرس کابلشو و موف 400 تا 500 همراه با روکش حرارتی عدد 600,000

تذکرات مهم

 • این فهرست بها مبنای قیمت گذاری مورد توافق کمسیون برق صنعتی ( مورد تایید هیئت مدیره اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان قطعات الکتریک و الکترونیک ) می باشد.
 • با توجه به شرایط خاص و توافق طرفین قبل از انجام کار و تنظیم قرارداد کتبی قابل افزایش و کاهش می باشد.
 • تنظیم قرارداد بین کارفرما و پیمانکار الزامی می باشد.
 • پیمانکار ملزم به ارائه فاکتور معتبر می باشد.
 • تهیه و نصب بالابر در محل پروژه به عهده کارفرما می باشد.
 • در صورت نصب تجهیزات تا ارتفاع 4 متر قیمت فهرست بها و از 4 متر به بالا به ازای هر متر 10 درصد به قیمت مذکور اضافه می گردد.
 • در صورت فاصله بودن پروژه به گونه ای که نیاز به محل اسکان کارگران پیمانکار می باشد، 25 درصد به کل مبلغ اضافه می شود.
 • تامین آب و برق مورد نیاز به عهده کارفرما می باشد.
 • تجهیزات ایمنی مانند مانع کله قندی و چراغ چشمک زن و تابلو های هشدار و کفش و کلاه و لباس و دستکش و کمربند ایمنی و همچنین بیمه مسئولیت به عهده پیمانکار می باشد.
 • کابل کشی و سیم کشی مربوط به ترانشه – سینی و لدر می باشد و در صورت عبور از کاندویت 25 درصد به مبلغ اضافه می گردد.
 • قیمت های فوق الذکر خالص و در صورت لزوم بیمه و مالیات به آن اضافه می گردد.

8 نظر در “لیست قیمت اجرت خدمات برق صنعتی اتحادیه اصفهان 1400

 1. 989357552641 گفت:

  سایت نفیس نور این چه قیمت‌هایی پایینی است؟!!! کدام تایید اتحادیه را دارید. ادعای غیرواقع نکنید. اگر تاییدیه دارید نامه آنرا رو سایت بزارید. چرا بازار را خراب میکنید.

 2. حامد سپاسه گفت:

  خوبه فقط به روز نیست.
  لطفا در صورت امکان نرخ های جدید رو اطلاع رسانی کنید

 3. bagher گفت:

  این چه قیمت های هست بروی دوسر کابل ۲۵×۴پرس کابل بزنی برای ۶۴ هزارتومان بگو ۱۰۰ هزارتومان پول سرویس ماشین هم در نمیاد

دیدگاهتان را بنویسید