لیست قیمت ها

لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1400

لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1400

تاریخ بروزرسانی : 1400/03/20

لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1400

به صورت آیتمی

تاریخ بروزرسانی : 1400/03/20

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

1

اجرت کابل‌کشی از مقطع 1*2 تا 1/5*5 میلی‌متر داخل لوله متر طول 40,000

2

اجرت کابل‌کشی از مقطع 2/5*2 تا 2/5*5 میلی‌متر داخل لوله متر طول 48,000

3

اجرت کابل‌کشی از مقطع 4*2 تا 4*5 میلی‌متر داخل لوله متر طول 63,000

4

اجرت کابل‌کشی از مقطع 6*2 تا 6*5 میلی‌متر داخل لوله متر طول 75,000

5

اجرت کابل‌کشی از مقطع 10*2 تا 10*5 میلی‌متر داخل لوله متر طول 95,000

6

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 20 بدون حرارت متر طول 38,000

7

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 25 بدون حرارت متر طول 44,000

8

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 32 بدون حرارت متر طول 59,000

9

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 40 بدون حرارت متر طول 60,000

10

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 20 با حرارت متر طول 48,000

11

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 25 با حرارت متر طول 54,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

12

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 32 با حرارت متر طول 56,000

13

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 50 با حرارت متر طول 68,000

14

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی سخت سنگین 63 جهت کابل برق متر طول 92,000

15

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی سخت سنگین 90 جهت کابل برق متر طول 95,000

16

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی سخت سنگین 110 جهت کابل برق متر طول 95,000

17

لوله‌کشی با لوله خرطومی نسوز متر طول 26,000

18

داکت‌کشی روکار تا حداکثر عرض 3 سانتی‌متر با پیچ و رول‌پلاک متر طول 78,000

19

داکت‌کشی روکار تا حداکثر عرض 6 سانتی‌متر متر طول 100,000

20

نصب تراکینگ متر طول 155,000

21

نصب زاویه تراکینگ عدد 85,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

22

نصب مینیاتوری تک فاز در کلیه تابلوها بدون لوله و سیم عدد 260,000

23

نصب نشت جریان تک فاز در کلیه تابلوها بدون لوله و سیم عدد 510,000

24

سربندی هر خط در تابلو برق همراه با وایرشو و کابل شو هر خط 485,000

25

نصب ترموستات عدد 750,000

26

سربندی فن کوئل عدد 750,000

27

چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار عدد 510,000

28

چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش روکار( حداکثر با چهار عدد) عدد 1,000,000

29

کلیه نصبیجات بدون مونتاژ تا ارتفاع 3 متر عدد 400,000

30

کلیه نصبیجات بدون مونتاژ از ارتفاع 3 تا 6 متر عدد 800,000

31

نصب چراغ هالوژن توکار تا سایز 90(بدون سیم‌کشی و لوله‌کشی) با کانکتور و ارت عدد 170,000

32

نصب چراغ هالوژن توکار تا سایز 90(بدون سیم‌کشی و لوله‌کشی) بدون کانکتور و ارت عدد 120,000

33

نصب چراغ دفنی همراه با واتر پروف کردن تا سایز 90 در نمای ساختمان عدد 1,350,000

 

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

34

نصب چراغ دفنی همراه با واتر پروف کردن تا سایز در کف 90 عدد 750,000

35

چراغ استخری همراه با واتر پروف کردن عدد 1,190,000

36

نصب هواکش بزرگ تا سایز 50*50 سانتی‌متر عدد 850,000

37

نصب چراغ آویز و لوستر بدون مونتاژ و قلاب هر شاخه 200,000

38

نصب چشم الکترونیکی روکار و توکار با تنظیم عدد 500,000

39

نصب شلنگی ال ای دی 220 ولت بدون چسب‌ کاری متر 80,000

40

نصب ریسه 12 ولت و RGB متر 150,000

41

نصب اس ام دی 12 الی 220 ولت شاخه‌ای همراه با فرم اصلی عدد 190,000

42

نصب ترانس و درایور 12 ولت عدد 600,000

43

نصب انواع چراغ پارکی کوتاه و بلند(بدون نصب فلنج) عدد 750,000

44

نصب بلندگوی توکار و روکار عدد 600,000

45

نصب سر بندی تابلو کنتوری هر کنتور 850,000

46

نصب سربندی لامپ و سرپیچ عدد 120,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

47

نصب و سربندی کلید و پریز توکار عدد 180,000

48

نصب سربندی کلید و پریز روکار عدد 255,000

49

روز کار انجامی نفر ساعت 550,000

50

سربندی جعبه تلفن (پیچی و لحیمی) هر زوج 300,000

51

قوطی گذاری روی سطوح جهت کلید و پریز عدد 140,000

52

نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیم‌های توکار تا سایز 50*50 سانتی‌متر و راه‌اندازی بدون تخریب عدد 850,000

53

نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیم‌های توکار تا سایز 1*1 ‌متر و راه‌اندازی بدون تخریب عدد 1,280,000

54

نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیم‌های توکار تا سایز 1/5*1/5 متر و راه‌اندازی بدون تخریب عدد 1,700,000

55

نصب تابلوهای تا سایز 50*50 سانتی‌متر عدد 1,200,000

56

نصب تابلوهای تا سایز 1*1 متر عدد 1,700,000

57

نصب تابلوهای تا سایز 1/5*1/5 متر عدد 2,400,000

58

نصب جعبه تابلو یک ردیفه 12 فیدره عدد 550,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

59

نصب جعبه تابلو یک ردیفه 24 فیدره عدد 650,000

60

نصب جعبه تابلو یک ردیفه 36 فیدره عدد 850,000

61

نصب جعبه کف خواب عدد 970,000

62

نصب آیفون صوتی هر قطعه 670,000

63

نصب آیفون تصویری هر قطعه 940,000

64

نصب فن سانتریفیوژ عدد 1,700,000

65

نصب چراغ لاینی هر متر روکار و توکار بدون برش تا ارتفاع سه متر عدد 900,000

66

نصب لوستر LED از 10 تا 40 سانتی‌متر عدد 1,360,000

67

نصب لوستر LED از 50 تا90 سانتی‌متر عدد 2,200,000

68

نصب ریسه شلنگی همراه با چسب 1.2.3 متر طول 140,000

69

نصب چراغ تونلی داخل چاهک آسانسور(بدون لوله‌کشی و کابل‌کشی) عدد 400,000

70

نصب چراغ تونلی داخل چاهک آسانسور با استفاده از داربست عدد 800,000

71

نصب و سربندی پریز شبکه عدد 340,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

72

نصب راد سقفی عدد 340,000

73

نصب U چنل از 10 سانتی‌متر تا 1 متر متر طول 340,000

74

نصب بست یک طرفه و  فلکسیبل عدد 50,000

75

سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع 1/5 میلی‌متر مربع متر طول 15,500

76

سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع 2/5 میلی‌متر مربع متر طول 15,500

77

سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع 4 میلی‌متر مربع متر طول 19,600

78

سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع 6 میلی‌متر مربع متر طول 19,600

79

سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع 10 میلی‌متر مربع متر طول 25,500

80

کابل تلفن تا چهار زوجی داخل لوله با سینی کابل متر طول 37,000

81

به ازای هر زوج اضافه تر از 6 زوج متر طول 7,600

82

کابل CAT متر طول 50,000