لیست قیمت ها

لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1400

لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1400

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/13

لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1400

به صورت آیتمی

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/13

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

1

اجرت کابل‌کشی از مقطع 1*2 تا 1/5*5 میلی‌متر داخل لوله متر طول 40,000

2

اجرت کابل‌کشی از مقطع 2/5*2 تا 2/5*5 میلی‌متر داخل لوله متر طول 48,000

3

اجرت کابل‌کشی از مقطع 4*2 تا 4*5 میلی‌متر داخل لوله متر طول 63,000

4

اجرت کابل‌کشی از مقطع 6*2 تا 6*5 میلی‌متر داخل لوله متر طول 75,000

5

اجرت کابل‌کشی از مقطع 10*2 تا 10*5 میلی‌متر داخل لوله متر طول 95,000

6

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 20 بدون حرارت متر طول 38,000

7

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 25 بدون حرارت متر طول 44,000

8

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 32 بدون حرارت متر طول 59,000

9

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 40 بدون حرارت متر طول 60,000

10

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 20 با حرارت متر طول 48,000

11

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 25 با حرارت متر طول 54,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

12

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 32 با حرارت متر طول 56,000

13

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 50 با حرارت متر طول 68,000

14

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی سخت سنگین 63 جهت کابل برق متر طول 92,000

15

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی سخت سنگین 90 جهت کابل برق متر طول 95,000

16

لوله‌کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی سخت سنگین 110 جهت کابل برق متر طول 95,000

17

لوله‌کشی با لوله خرطومی نسوز متر طول 26,000

18

داکت‌کشی روکار تا حداکثر عرض 3 سانتی‌متر با پیچ و رول‌پلاک متر طول 78,000

19

داکت‌کشی روکار تا حداکثر عرض 6 سانتی‌متر متر طول 100,000

20

نصب تراکینگ متر طول 155,000

21

نصب زاویه تراکینگ عدد 85,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

22

نصب مینیاتوری تک فاز در کلیه تابلوها بدون لوله و سیم عدد 260,000

23

نصب نشت جریان تک فاز در کلیه تابلوها بدون لوله و سیم عدد 510,000

24

سربندی هر خط در تابلو برق همراه با وایرشو و کابل شو هر خط 485,000

25

نصب ترموستات عدد 750,000

26

سربندی فن کوئل عدد 750,000

27

چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار عدد 510,000

28

چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش روکار( حداکثر با چهار عدد) عدد 1,000,000

29

کلیه نصبیجات بدون مونتاژ تا ارتفاع 3 متر عدد 400,000

30

کلیه نصبیجات بدون مونتاژ از ارتفاع 3 تا 6 متر عدد 800,000

31

نصب چراغ هالوژن توکار تا سایز 90(بدون سیم‌کشی و لوله‌کشی) با کانکتور و ارت عدد 170,000

32

نصب چراغ هالوژن توکار تا سایز 90(بدون سیم‌کشی و لوله‌کشی) بدون کانکتور و ارت عدد 120,000

33

نصب چراغ دفنی همراه با واتر پروف کردن تا سایز 90 در نمای ساختمان عدد 1,350,000

 

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

34

نصب چراغ دفنی همراه با واتر پروف کردن تا سایز در کف 90 عدد 750,000

35

چراغ استخری همراه با واتر پروف کردن عدد 1,190,000

36

نصب هواکش بزرگ تا سایز 50*50 سانتی‌متر عدد 850,000

37

نصب چراغ آویز و لوستر بدون مونتاژ و قلاب هر شاخه 200,000

38

نصب چشم الکترونیکی روکار و توکار با تنظیم عدد 500,000

39

نصب شلنگی ال ای دی 220 ولت بدون چسب‌ کاری متر 80,000

40

نصب ریسه 12 ولت و RGB متر 150,000

41

نصب اس ام دی 12 الی 220 ولت شاخه‌ای همراه با فرم اصلی عدد 190,000

42

نصب ترانس و درایور 12 ولت عدد 600,000

43

نصب انواع چراغ پارکی کوتاه و بلند(بدون نصب فلنج) عدد 750,000

44

نصب بلندگوی توکار و روکار عدد 600,000

45

نصب سر بندی تابلو کنتوری هر کنتور 850,000

46

نصب سربندی لامپ و سرپیچ عدد 120,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

47

نصب و سربندی کلید و پریز توکار عدد 180,000

48

نصب سربندی کلید و پریز روکار عدد 255,000

49

روز کار انجامی نفر ساعت 550,000

50

سربندی جعبه تلفن (پیچی و لحیمی) هر زوج 300,000

51

قوطی گذاری روی سطوح جهت کلید و پریز عدد 140,000

52

نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیم‌های توکار تا سایز 50*50 سانتی‌متر و راه‌اندازی بدون تخریب عدد 850,000

53

نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیم‌های توکار تا سایز 1*1 ‌متر و راه‌اندازی بدون تخریب عدد 1,280,000

54

نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیم‌های توکار تا سایز 1/5*1/5 متر و راه‌اندازی بدون تخریب عدد 1,700,000

55

نصب تابلوهای تا سایز 50*50 سانتی‌متر عدد 1,200,000

56

نصب تابلوهای تا سایز 1*1 متر عدد 1,700,000

57

نصب تابلوهای تا سایز 1/5*1/5 متر عدد 2,400,000

58

نصب جعبه تابلو یک ردیفه 12 فیدره عدد 550,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

59

نصب جعبه تابلو یک ردیفه 24 فیدره عدد 650,000

60

نصب جعبه تابلو یک ردیفه 36 فیدره عدد 850,000

61

نصب جعبه کف خواب عدد 970,000

62

نصب آیفون صوتی هر قطعه 670,000

63

نصب آیفون تصویری هر قطعه 940,000

64

نصب فن سانتریفیوژ عدد 1,700,000

65

نصب چراغ لاینی هر متر روکار و توکار بدون برش تا ارتفاع سه متر عدد 900,000

66

نصب لوستر LED از 10 تا 40 سانتی‌متر عدد 1,360,000

67

نصب لوستر LED از 50 تا90 سانتی‌متر عدد 2,200,000

68

نصب ریسه شلنگی همراه با چسب 1.2.3 متر طول 140,000

69

نصب چراغ تونلی داخل چاهک آسانسور(بدون لوله‌کشی و کابل‌کشی) عدد 400,000

70

نصب چراغ تونلی داخل چاهک آسانسور با استفاده از داربست عدد 800,000

71

نصب و سربندی پریز شبکه عدد 340,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

72

نصب راد سقفی عدد 340,000

73

نصب U چنل از 10 سانتی‌متر تا 1 متر متر طول 340,000

74

نصب بست یک طرفه و  فلکسیبل عدد 50,000

75

سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع 1/5 میلی‌متر مربع متر طول 15,500

76

سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع 2/5 میلی‌متر مربع متر طول 15,500

77

سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع 4 میلی‌متر مربع متر طول 19,600

78

سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع 6 میلی‌متر مربع متر طول 19,600

79

سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع 10 میلی‌متر مربع متر طول 25,500

80

کابل تلفن تا چهار زوجی داخل لوله با سینی کابل متر طول 37,000

81

به ازای هر زوج اضافه تر از 6 زوج متر طول 7,600

82

کابل CAT متر طول 50,000

83

کابل CAT و کواکسیکال و RG و کابل صوت متر طول 38,000

84

کابل کشی فیبر نوری متر طول 75,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

85

راه‌اندازی چاه ارت همراه با صفحه بدون حفاری و جوش‌کاری عدد 3,500,000

86

راه‌اندازی چاه ارت همراه با میله بدون حفاری و جوش‌کاری عدد 2,200,000

84

کابل ترکیبی (برق و تصویر) متر طول 44,000

88

هزینه نصب فریم سیلندری تا سایز 90 بدون تخریب عدد 240,000

89

هزینه نصب فریم سیلندری بالاتر از سایز 90 بدون تخریب عدد 400,000

90

نصب زنجیر جهت لوستر عدد 50,000

91

نصب قلاب جهت لوستر عدد 340,000

92

نصب ریل سقفی برای ساپورت لوله ها عدد 750,000

93

نصب بست سقفی چنگکی عدد 60,000

94

بازکردن کلیه نصبیجات جهت تعویض و تعمیر عدد 40% نصب

توضیحات:

۱-پیمانکار در مورد برق موقت ساختمان و سیم سیار کشی پیمانکاران و کارگران مشغول در کارگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

۲-پیمانکار موظف به اجرای کلیه دستورات و قوانین کارهای اجرائی تاسیسات برقی زیر نظر مهندس ناظر برق ساختمان می باشد.

۳-اجرای عملیات جوشکاری و ساپورت جوشی برای لوله کشی های برق به عهده کارفرما می باشد.(به عهده پیمانکار جوشکار یا کناف کار با نظارت پیمانکار برق)

۴-تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز در هر طبقه به عهده کارفرما می باشد.

۵-این قرارداد تا تاریخ ............................................ دارای اعتبار می باشد و پس از آن نیاز به اعمال تعدیل دارد.

۶-به ازاء هر روز دوباره کاری یا کار روزمزد هر استادکار و شاگرد 7,500,000 ریال پرداخت شود(تعداد روزهای انجامی باید به تایید کارفرما یا مسئول کارگاه برسد).

۷-پرداخت دستمزد پیمانکار طبق این قرارداد مطابق صورت وضعیت پس از تایید دستگاه نظارت حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز باید تسویه شود.

۸-برای اجرای لوله کشی در سقف های بلندتر از ۳ متر حتما باید از داربست یک تکه  استفاده شود که به عهده کارفرما می باشد.

۹-قیمت اعلام شده برای لوله کشی ها بدون در نظرگرفتن ساپورت زنی می باشد و جداگانه محاسبه می شود.

۱۰-کارکردن قوطی و تابلوهای برق بر روی سطوح سیمانی-کناف-سنگ-چوب-کاشی به عهده پیمانکاران مربوطه و با هماهنگی برقکار می باشد.

۱۱-اجرای کلیه عملیات ماهیچه کشی سوراخکاری و شیارزنی به عهده کارفرما می باشد.

۱۲-اجرای نورپردازی نما به قیمت های لیست ۱۰۰% اضافه میگردد.

۱۳-قبل از عملیات اجرایی در هر قسمت ساختمان مدت ۴۸ ساعت قبل با پیمانکار برق هماهنگی گردد.

۱۴-قبل از عملیات اجرایی برق ساختمان تمامی نقشه ها به پیمانکار برق ارائه شود در صورت ناقص بودن نقشه ها یا اضافه کردن سیستمی از جمله دوربین و دزدگیر واعلام حریق و...(قسمت لوله کشی و سیم کشی) باید در قسمت توضیحات قرارداد ذکر گردد.

۱۵-کلیه تغییرات نقشه و نوع مصالح مصرفی باید با توافق پیمانکار,کارفرما و مهندس ناظر برق همراه با صورت جلسه انجام گردد.

۱۶-در صورتی که خلع بد به درخواست کارفرما باشد با نظر کارشناس 20% به کل فاکتور اضافه خواهد شد.

۱۷-کلیه امور مالیاتی و عوارض به عهده  کارفرما می باشد.

۱۸-انجام کار در خارج از شهر با توجه به مسافت با توافق طرفین قابل افزایش می باشد.

۱۹-کلیه آیتم ها با توجه به ارتفاع زیر ۳ متر محاسبه گردیده است و بالاتر از ۳ متر توافقی بین طرفین می باشد.

۲۰-پیمانکار حق گارانتی کردن هیچ نوع کالا را ندارد.

۲۱-چنانچه لوله کشی زیر سقف اجراء شود به قیمت لوله ها تا ۲۵% اضافه میگردد.

۲۲-هزینه ازبیلت برداری با توافق پیمانکار و کارفرما صورت میگیرد.

۲۳-آیتم های ردیف ۷ الی ۱۲ بر مبنای دفن کابل زیر خاک می باشد (حفاری به عهده کارفرما می باشد).

۲۴-قیمت های فوق منوط به عقد قرارداد اجرای استاندارد و درجه یک با نظر کارشناس اتحادیه می باشد.

در صورتی که اجرایی به صورت دیگر (لوله یا سینی) انجام گردد به مبالغ مذکور ۲۵ درصد اضافه می گردد.

به صورت زیربنا

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/13

سیم کشی ساختمان به صورت کامل بدون شیار زدن و سوراخ کاری و نصبیجات از قرار هر متر مربع زیر بنا 650,000 ریال محسوب می شود تست با لامپ و سرپیچ.

توضیحات:

۱-پیمانکار در مورد برق موقت ساختمان و سیم سیار کشی پیمانکاران و کارگران مشغول در کارگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

۲-پیمانکار موظف به اجرای کلیه دستورات و قوانین کارهای اجرائی تاسیسات برقی زیر نظر مهندس ناظر برق ساختمان می باشد.

۳-اجرای عملیات جوشکاری و ساپورت جوشی برای لوله کشی های برق به عهده کارفرما می باشد.(به عهده پیمانکار جوشکار یا کناف کار با نظارت پیمانکار برق)

۴-تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز در هر طبقه به عهده کارفرما می باشد.

۵-این قرارداد تا تاریخ ............................................ دارای اعتبار می باشد و پس از آن نیاز به اعمال تعدیل دارد.

۶-به ازاء هر روز دوباره کاری یا کار روزمزد هر استادکار و شاگرد 7,500,000 ریال پرداخت شود(تعداد روزهای انجامی باید به تایید کارفرما یا مسئول کارگاه برسد).

۷-پرداخت دستمزد پیمانکار طبق این قرارداد مطابق صورت وضعیت پس از تایید دستگاه نظارت حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز باید تسویه شود.

۸-برای اجرای لوله کشی در سقف های بلندتر از ۳ متر حتما باید از داربست یک تکه  استفاده شود که به عهده کارفرما می باشد.

۹-قیمت اعلام شده برای لوله کشی ها بدون در نظرگرفتن ساپورت زنی می باشد و جداگانه محاسبه می شود.

۱۰-کارکردن قوطی و تابلوهای برق بر روی سطوح سیمانی-کناف-سنگ-چوب-کاشی به عهده پیمانکاران مربوطه و با هماهنگی برقکار می باشد.

۱۱-اجرای کلیه عملیات ماهیچه کشی سوراخکاری و شیارزنی به عهده کارفرما می باشد.

۱۲-اجرای نورپردازی نما به قیمت های لیست ۱۰۰% اضافه میگردد.

۱۳-قبل از عملیات اجرایی در هر قسمت ساختمان مدت ۴۸ ساعت قبل با پیمانکار برق هماهنگی گردد.

۱۴-قبل از عملیات اجرایی برق ساختمان تمامی نقشه ها به پیمانکار برق ارائه شود در صورت ناقص بودن نقشه ها یا اضافه کردن سیستمی از جمله دوربین و دزدگیر واعلام حریق و...(قسمت لوله کشی و سیم کشی) باید در قسمت توضیحات قرارداد ذکر گردد.

۱۵-کلیه تغییرات نقشه و نوع مصالح مصرفی باید با توافق پیمانکار,کارفرما و مهندس ناظر برق همراه با صورت جلسه انجام گردد.

۱۶-در صورتی که خلع بد به درخواست کارفرما باشد با نظر کارشناس 20% به کل فاکتور اضافه خواهد شد.

۱۷-کلیه امور مالیاتی و عوارض به عهده  کارفرما می باشد.

۱۸-انجام کار در خارج از شهر با توجه به مسافت با توافق طرفین قابل افزایش می باشد.

۱۹-کلیه آیتم ها با توجه به ارتفاع زیر ۳ متر محاسبه گردیده است و بالاتر از ۳ متر توافقی بین طرفین می باشد.

۲۰-پیمانکار حق گارانتی کردن هیچ نوع کالا را ندارد.

۲۱-چنانچه لوله کشی زیر سقف اجراء شود به قیمت لوله ها تا ۲۵% اضافه میگردد.

۲۲-هزینه ازبیلت برداری با توافق پیمانکار و کارفرما صورت میگیرد.

۲۳-آیتم های ردیف ۷ الی ۱۲ بر مبنای دفن کابل زیر خاک می باشد (حفاری به عهده کارفرما می باشد).

۲۴-قیمت های فوق منوط به عقد قرارداد اجرای استاندارد و درجه یک با نظر کارشناس اتحادیه می باشد.

در صورتی که اجرایی به صورت دیگر (لوله یا سینی) انجام گردد به مبالغ مذکور ۲۵ درصد اضافه می گردد.

به صورت شعله ای

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/13

لیست پیشنهادی اجرت خدمات و تاسیسات برق ساختمان 1400 به صورت شعله ایی

** هر شعله 650,000 ریال می باشد.

تعریف شعله شامل خط کشی,قوطی گذاری,لوله کشی بدنه و کف,سیم کشی و کابل کشی , نصب سربندی کلید,پریز و مینیاتوری ,لامپ و سرپیچ ,همراه با ارت مطابق با مبحث ۱۳ نظام مهندسی ساختمان با تمامی الزامات به طور کامل همراه با کلید لوله کشی و کابل کشی در رایزر اصلی بدون شیار و سوراخ زنی و نصبیجات.

طریقه شمارش شعله:

 1. سیستم اعلام واطفاء حریق هر سر, یک شعله محسوب می شود.
 2. تک پل, پریز ارت دار, شاسی زنگ, ملودی, مینیاتوری, چشم روکار و توکار, آنتن و تلفن خط هرکدام یک شعله می باشد.
 3. دوپل, آنتن روکار, تلفن دوخط هر کدام دو شعله می باشد.
 4. سه پل و کولر آبی هرکدام سه شعله می باشد.
 5. اجرای لوله کشی و سیم کشی چراغ های توکاری، هر سه عدد یک شعله
 6. اجرای لوله کشی و سیم کشی و زدن گرد بر و نصب چراغ، هر دو عدد یک شعله

مراحل دریافت وجه بر مبنای شعله:

 1. قوطی گذاری و لوله کشی بدنه  ۳۰%
 2. لوله کشی کف  ۲۰%
 3. سیم کشی و کابل کشی ۲۵%
 4. سربندی و نصب کلید و پریز و تحویل کار ۲۵%

لیست پیشنهادی اجرت خدمات و تاسیسات برق ساختمان 1400 به صورت شعله ایی

توضیحات:

 1. پیمانکار در مورد برق موقت ساختمان و سیم سیار کشی پیمانکاران و کارگران مشغول در کارگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 2. پیمانکار موظف به اجرای کلیه دستورات و قوانین کارهای اجرائی تاسیسات برقی زیر نظر مهندس ناظر برق ساختمان می باشد.
 3. اجرای عملیات جوشکاری و ساپورت جوشی برای لوله کشی های برق به عهده کارفرما می باشد.(به عهده پیمانکار جوشکار یا کناف کار با نظارت پیمانکار برق)
 4. تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز در هر طبقه به عهده کارفرما می باشد.
 5. این قرارداد تا تاریخ ............................................ دارای اعتبار می باشد و پس از آن نیاز به اعمال تعدیل دارد.
 6. به ازاء هر روز دوباره کاری یا کار روزمزد هر استادکار و شاگرد 7,500,000 ریال پرداخت شود(تعداد روزهای انجامی باید به تایید کارفرما یا مسئول کارگاه برسد).
 7. پرداخت دستمزد پیمانکار طبق این قرارداد مطابق صورت وضعیت پس از تایید دستگاه نظارت حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز باید تسویه شود.
 8. برای اجرای لوله کشی در سقف های بلندتر از ۳ متر حتما باید از داربست یک تکه  استفاده شود که به عهده کارفرما می باشد.
 9. قیمت اعلام شده برای لوله کشی ها بدون در نظرگرفتن ساپورت زنی می باشد و جداگانه محاسبه می شود.
 10. کارکردن قوطی و تابلوهای برق بر روی سطوح سیمانی-کناف-سنگ-چوب-کاشی به عهده پیمانکاران مربوطه و با هماهنگی برقکار می باشد.
 11. اجرای کلیه عملیات ماهیچه کشی سوراخکاری و شیارزنی به عهده کارفرما می باشد.
 12. اجرای نورپردازی نما به قیمت های لیست ۱۰۰% اضافه میگردد.
 13. قبل از عملیات اجرایی در هر قسمت ساختمان مدت ۴۸ ساعت قبل با پیمانکار برق هماهنگی گردد.
 14. قبل از عملیات اجرایی برق ساختمان تمامی نقشه ها به پیمانکار برق ارائه شود در صورت ناقص بودن نقشه ها یا اضافه کردن سیستمی از جمله دوربین و دزدگیر واعلام حریق و...(قسمت لوله کشی و سیم کشی) باید در قسمت توضیحات قرارداد ذکر گردد.
 15. کلیه تغییرات نقشه و نوع مصالح مصرفی باید با توافق پیمانکار,کارفرما و مهندس ناظر برق همراه با صورت جلسه انجام گردد.
 16. در صورتی که خلع بد به درخواست کارفرما باشد با نظر کارشناس 20% به کل فاکتور اضافه خواهد شد.
 17. کلیه امور مالیاتی و عوارض به عهده  کارفرما می باشد.
 18. انجام کار در خارج از شهر با توجه به مسافت با توافق طرفین قابل افزایش می باشد.
 19. کلیه آیتم ها با توجه به ارتفاع زیر ۳ متر محاسبه گردیده است و بالاتر از ۳ متر توافقی بین طرفین می باشد.
 20. پیمانکار حق گارانتی کردن هیچ نوع کالا را ندارد.
 21. چنانچه لوله کشی زیر سقف اجراء شود به قیمت لوله ها تا ۲۵% اضافه میگردد.
 22. هزینه ازبیلت برداری با توافق پیمانکار و کارفرما صورت میگیرد.
 23. آیتم های ردیف ۷ الی ۱۲ بر مبنای دفن کابل زیر خاک می باشد (حفاری به عهده کارفرما می باشد).
 24. قیمت های فوق منوط به عقد قرارداد اجرای استاندارد و درجه یک با نظر کارشناس اتحادیه می باشد.

در صورتی که اجرایی به صورت دیگر (لوله یا سینی) انجام گردد به مبالغ مذکور ۲۵ درصد اضافه می گردد.

30 نظر در “لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1400

 1. محمد گفت:

  سلام. این قیمتها که شما میدین نوشته بدون شیار زدن و سوراخ کاری است. اگر شیارزنی و سوراخکاری را خودمان انجام دهیم چند درصد اضافه میشود؟

 2. محمد گفت:

  ما برقکارا رو خدازده تا کار میکنی هم کارت خوبه هم آدمیخوبی هستی ولی پا حساب کتاب که مییای بدترین عالمی جون مادرتون قیمت پایین ندین خداوکیلی بیاین برا کار خودتون ارزش بزارین این قیمتهایی که من دارم میبینم از بعضی برقکارا باید برر را کار فرما اونیکه کار خوب انجام میده و پول حقشو داره میگیره زیاد باشه بلد نیستی کار نکن قیمتو چرا خراب میکنی

 3. حسین گفت:

  سلام بامدرک کارشناسی ارشد26سال سابقه برق در ساختمان وصنعت با توجه به عدم ساز کار لازم از طرف اتحادیه برق متاسفانه هنوز صنف برق مظلوم واقع شده وقت ان رسیده اعضای اتحادیه به خودبیاند از شرکت گاز الگو بگیرند

 4. میهنی گفت:

  سلام دوستان،باید قوانینی بر اجرای تاسیسات ، ساختمان حاکم بشه که هرکس نیایید کار تاسیسات را انجام بده ،باید کار تاسبسات را مرحله به مرحله انجام داد و تحویل کارفرما داد و برای هر مرحله دستمزد تعیین کرد و زمان اجرا هم مشخص باشه تا بتونه دستمزد روز را بگیره،چون ساخت یک ساختمان زمان بر و بستگی به شرایط پول کارفرما و قیمتها دارد

  1. علیرضا گفت:

   برقکار تو ساختمان بدترین شغل رو داره. کارگر میاد یه روز کار میکنه 300میگیره و میره. برقکار میاد 4 ماه الاف میشه موقع حساب هم که میشه صاحب کار سر وته حساب رو میزنه. آدم کار خوب میکنه اما پول خوب نمیگیره. واقع انصاف نیست.

   1. صادق گفت:

    کاملا موافقم . برقکاری در مسئولیترین و فنی ترین کار ساختمان هست . زحمتش بسیار زیاد اما متاسفانه به دلیل اینکه هرکس از راه میرسه خودش رو برقکار معرفی می‌کنه و عدم حمایت کافی از طرف اتحادیه ها همیشه کمترین پول را یک برقکار میگیره

 5. حمزه گفت:

  جدا شغلی دربدر تر از برقی تو ساختمان نیست اولی میاد آخری هم میره اما اون وقت که میخواند اجرتش رو بدن کارشون بی ارزش میشه چکار کردی ی لوله با دوتا سیم کشیدی چه خبر اگه ما برقیا همه با هم باشیم حتی اون تازه کارا رزاق خداست اما مفت کار نکنید خواهشن یا برا نظر روی کار همکاردون عیب و ایرادی نزارید برای خود شیرینی یا مشتری جلب کردن

  1. حسین گفت:

   سلام و ارادت
   بله حمزه جان درست میفرمایید برق کار اول همه میره اخره همه هم از خونه بیرون میاد طرف به ته دیگ که میخوره زورش میاد پول برق کارو بده …..بقول شما چارتا ادم خودشیرینم میان که قیمتای مفت میدن ….بدترم میشه
   یه کلیپ دیدم طرفکه مغازه مبایلی با اتصالی برق تموم زندگیش سوخت …اینا همه بخاطر اینه که زورشون میاد پول بابت برق کار مجرب بدن…میشه این

 6. محمد گفت:

  سلام یه سوال داشتم از دوستان ببخشید این هزینه هایی که داخل لیست هست و اتحادیه اعلام میکنه فقط دستمز اجرا هست دیگه هزینه سیم و مصالحی که استفاده میشه توسط برقکار که هزینش جدا هست.

  1. سید رضا گفت:

   درود محمد عزیز
   بله هزینه لوازم مصرفی باید به صورت مجزا دریافت گردد.

  2. جعفر گفت:

   فقط دستمزد اجرا

   1. شهاب گفت:

    خداوکیلی فقط خودمون به خودنون ضربه میزنیم چرا نرخ و میشکنید برااینکه کار بگیرید طرف زنگ زده بمن میگه نمیخوام بیای برق کاراومده سرساختمان قیمت داده دقیقا نصف قیمت تو

 7. داوود گفت:

  با سلام
  اگر قانونی بود که حق پیمانکار پایمال نمیشد .وهر کس به هرقیمتی که دلش میخواست نمیتونست کار کنه واقعا خوب بود

  1. مهندس جواد گفت:

   با سلام از سال ۱۴۰۰ حق کار به افراد با تجربه و کسانی که پروانه اجرا دارند واگذار میشود

 8. اصغر گفت:

  یادم هست که لوله کش گاز هم مثل کار برقکاری هر کی هرکی بود یه مهندس آمد چندتاشون رو جمع کرد رفتند اداره گاز درخواست کردند که کارشون بره زیر نظر کارشناس و تایید اداره و این جور شد که سر و سامون گرفت و هر بی سواد و….کاری وارد حرفه شون نشد و تا تسویه حساب نکنند اجازه وصل گاز رو نمیدن
  اما شغل و حرفه برقکاری شده کاروانسرا حق خوری و ندادن جنگ و اعصاب خوردی

 9. مهران گفت:

  همه بدبختی ما اینه که یه ادم بیکار پاشده اومده این شغل وطبیعتا درامدش از بیکاری بهتره ولی برای چهارتا همکار که درامد مغازه و زندگیش از این راه هست اصلا پولی نیست اونوقت میگن (قصد توهین و ارزش پایین اوردن هیچ شغلی را ندارم) ساختمان سازی درامدش خوبه غافل از اینکه همکار گرامی بنده حق زحمت و کار بقیه را دو دستی پیشکش کارفرما کرده .تازه از اون درداورتر اینه که میاند نظر هم میدن!!!

  1. محمود گفت:

   منم کار کردم تموم شده الان میگه چه خبره و چیکار کردی شما برای ۹۴ هالوژن با گرد بر و خرطومی و سیم کشی ک نصب و البته کنده کاری برای کلید چقدر می گیرید؟؟

 10. سیدحسن البوغبیش گفت:

  قیمت شعله برق کشی ساختمان چقدره

 11. جعفری گفت:

  باسلام تشکربابت لیست قیمت که گذاشتین، قیمتهابین۱۵تا۲۰ درصدپاینترمناسب جهت اجراست تاانتهای سال جاری البته اگربرقکارهای اماتور و فله ای توکف شهربزارن ،بی دروپیکرترازاتحادیه این صنف هم وجودنداره.

  1. فرزاد گفت:

   ای گفتی ای گفتی

   1. مسلم گفت:

    در خدمتتون هستیم

  2. جوادچی گفت:

   اتحادیه !!!!مگه اتحادیه برق هم داریم.؟

 12. بهرنگ گفت:

  با سلام خدمت دوست عزیزمان باید عرض کنم قیمت‌ها نسبت به اتحادیه های شهرهای دیگر پایین‌تر هست که بالاتر نیست

 13. امیر گفت:

  قیمت ها فوق العاده بالا و بر اساس نظر شخصی شماست ، دقیقا ۳ تا ۴ برابر چیزی که هست و باید باشد .

  1. سید رضا گفت:

   دوست عزیز تمامی قیمت ها دقیقاً مطابق با لیست اعلامی اتحادیه استان اصفهان می باشد و صرفاً جهت اطلاع رسانی قرار داده شده است. و به راحتی می توانید از اتحادیه برق ساختمان استان اصفهان استعلام نمایید.

  2. بهرنگ گفت:

   شما کارو بارت چیه؟ . غاز میچرونی عزیز احتمالا که حرف مفت میزنی

   1. جابر گفت:

    دوست عزیز میخوای حرف بزنی بفهم جی میگی .باحیوونا که بزرگ نشدی

  3. میثم گفت:

   سلام.برادر عزیز حتم به یقین جنابعالی برقکار نمیباشید .و برقکار اومده برای شما کار و میخوایید دستمزدشو بدید و دنبال لیست قیمت میگردی که به برقکار پول کمتری بدید.عزیزم هر برقکاری که بخواد خوب کار کنه بخدا این دستمزد براش کمه.

 14. مدیر وبسایت گفت:

  Visitor Rating: 5 Stars

  1. حسن گفت:

   باید بعضیا بگن گرونه،برقکار ساختمان وقتی چیزی سرش نشه ارزون کار میکنه چون زحمتی نمی‌کشه توی کار دیمی کار میکنه میره، اما کسی که از برق سر در بیاره خیلی خوب میدونه که استاندارد کار نکردن یعنی قتل عام کردن مردم ایا میدونید75درصد از اتشسوزیها بر اثر اتصالی برق توی منازل مسکونی اتفاق می افته، ایا میدونید99.5 از دوستان برقکار ساختمان ایمنی برق رو نگذروندن، وهیچی ازش نمیدونن. به نظر من این قیمتی که زدید کمه برای برقکاری که وارده و درجه یک کار میکنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *