لیست قیمت ها

لیست جدید قیمت محصولات پایا الکتریک

لیست جدید قیمت محصولات پایا الکتریک

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/07

ردیف

نام محصول

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

1

 دوشاخه ساده استاندارد پرتو 7,500                

2

 دوشاخه دسته دار استاندارد پایا 9,000

3

 دوشاخه ارت دار چینی استاندارد پایا 9,500

4

دوشاخه ارت دار مربع استاندارد پایا 9,500

5

 دو شاخه ارت دار مربع سه تکه استاندارد پایا 10,000

6

 دو شاخه ارت دار حلقه دار استاندارد پایا 10,000

7

دوشاخه ارت دار دسته دار اسلیم استاندارد پایا 10,000

8

دوشاخه ارت دار کلید دار چراغ دار استاندارد پایا 16,000

9

 مادگی برق استاندارد نوید 14,000

دیدگاهتان را بنویسید